Newsletter

Wydarzenia Aktualności

Już ponad 20 000 publikacji udostępnili badacze i badaczki w Repozytorium CeON, które gromadzi artykuły naukowe, monografie, doktoraty i innego typu materiały naukowe. Repozytorium jest adresowane do całego polskiego środowiska naukowego.

Z możliwości upowszechniania dorobku naukowego za jego pośrednictwem skorzystało już ponad 14 000 osób. Ponad 12 000 publikacji udostępnionych zostało na licencjach Creative Commons, które ułatwiają rozpowszechnianie oraz umożliwiają szeroki zakres ponownego wykorzystania utworów. Z serwisu korzystają zarówno indywidualni badacze, jak i instytucje naukowe oraz wydawcy. Dla jednostek akademickich, które zdecydowały się w nim założyć własne zbiory publikacji, pełni też funkcję repozytorium instytucjonalnego, w którym, w odpowiednich kolekcjach, gromadzone są prace pracowników i studentów. Łączna liczba pobrań publikacji w ciągu ostatniego roku przekroczyła 220 000. 

Zapraszamy do korzystania z zasobów Repozytorium i udostępniania w nim publikacji.

4 października 2022 r. odbyło się webinarium na temat otwartych książek naukowych organizowane we współpracy z Komisją ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP. 

Jako pierwsza wystąpiła Lucy Barnes, która wprowadziła uczestników webinarium w temat polityk otwartości w zakresie publikacji książkowych oraz zaprezentowała model wydawniczy Open Book Publishers polegający na publikacji książek w otwartym dostępie bez pobierania od autorów opłat. Publikacje są finansowane w dużej mierze ze środków uzyskiwanych ze sprzedaży książek wydawanych jednocześnie w formie tradycyjnej oraz w formatach EPUB i MOBI (bezpłatny dostęp zapewniony jest do formatów PDF, HTML i XML), a także z grantów i darowizn, w tym środków pozyskanych przez autorów z innych źródeł. Trzecim pod kątem znaczenia źródłem są składki członkowskie wpłacane przez zainteresowane biblioteki. Barnes omówiła także inicjatywę Open Access Books Network, sieć osób zaangażowanych w promocję otwartego dostępu do monografii naukowych i wypracowanie korzystnych rozwiązań zapewniających taką formę publikacji. 

 

Wystąpienie Lary Speicher poświęcone było działalności University College London Press, które jest pierwszym w pełni otwartym wydawnictwem uniwersyteckim w Wielkiej Brytanii. Prelegentka zwróciła uwagę na zalety modelu otwartego, m.in. możliwości szybszego i szerszego rozpowszechniania publikacji na całym świecie i zwiększenia oddziaływania badań. UCL Press zapewnia otwarty dostęp do książek w formatach PDF, a ponadto sprzedaje egzemplarze drukowane. Książki finansowane są z pobieranych od autorów opłat (tzw. Book Processing Charges), z których zwolnieni są autorzy lub redaktorzy afiliowani przy University College London. Wydawnictwo ma również możliwość publikacji do 5 książek rocznie bez opłat. Speicher omówiła ponadto formy i kanały dystrybucji i promocji książek oraz zaprezentowała statystyki sprzedaży i pobrań.

 

Jako ostatnia wystąpiła Emily Poznanski, która opowiedziała o działalności Central European University Press, które również finansuje książki w modelu otwartym z opłat pobieranych od autorów. Poznanski zaprezentowała także inne modele finansowania, w szczególności inicjatywę Opening the Future, która zakłada finansowanie ze środków pochodzących z bibliotecznych subskrypcji na książki wydane w modelu zamkniętym.

 

Wszystkie zaprezentowane modele wydawnicze uwzględniają korzystanie z wolnych licencji, w szczególności CC BY. 

Kolejne spotkanie w cyklu webinariów na temat otwartych monografii odbędzie się 21 listopada 2022 i poświęcone będzie aspektom technicznym. Szczegóły znaleźć można w aktualnościach na naszej stronie. 

Nagranie z webinarium dostępne jest na naszym kanale YouTube.

21 listopada 2022 r. w godzinach 14.00–16:30 odbędzie się kolejne webinarium poświęcone publikowaniu monografii naukowych w otwartym dostępie, tym razem poświęcone technicznym aspektom tego typu publikacji. Wydarzenie organizujemy we współpracy z Komisją ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP. 

Program wydarzenia:

14:00 przywitanie uczestników przez organizatorów

14:05 Biblioteka Nauki ICM UW - prezentacja zasad współpracy z wydawcami i technicznych możliwości wymiany metadanych (Ryszard Burek i Jan Ciarka, ICM UW)

14:30 prezentacje polskich wdrożeń aplikacji Open Monograph Press, Open Journal Systems i DSpace

  • Beata Klyta, Dyrektor Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego

  • Katarzyna Smyczek, Wydawnictwo Uniwersytety Łódzkiego

  • Aleksandra Brzozowska, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

15:00 Open Monograph Press - prezentacja systemu (prof. John Willinsky, Dyrektor Public Knowledge Project)

(część spotkania w języku angielskim, bez tłumaczenia na język polski)

15:45 sesja pytań i odpowiedzi z prelegentami

 

Spotkanie odbędzie się na platformie Clickmeeting. Formularz rejestracyjny: https://supercomputingfrontiers.clickmeeting.com/aspekty-techniczne-publikowania-monografii-naukowych-w-otwartym-dostepie/register 

24 października 2022 rozpoczyna się Tydzień Otwartego Dostępu organizowany w tym roku pod hasłem „Otwartość dla sprawiedliwości klimatycznej”. To okazja do rozmów na temat roli otwartej nauki w badaniach nad klimatem i działaniach na rzecz sprawiedliwości klimatycznej. Incjatywa ma charakter społecznościowy; każdy może wziąć w niej udział, organizując wydarzenie, spotkanie czy kampanię informacyjną. 

OAWeek 2022 dlaczego

Jak co roku jako Platforma Otwartej Nauki bierzemy udział w obchodach Tygodnia Otwartego Dostępu. 24 października 2022 r. o godz. 19:00 we współpracy z serwisem Nauka o klimacie organizujemy spotkanie „Im więcej wiedzy, tym więcej możliwości. Dlaczego potrzebujemy otwartej nauki?”.

W rozmowie udział wezmą dr Natalia Gruenpeter (Platforma Otwartej Nauki, ICM UW), dr hab. Katarzyna Jasikowska (Instytut Socjologii UJ, klimatUJ), dr Aleksandra Kardaś (Nauka o klimacie), a poprowadzi ją Szymon Bujalski. Szczegóły wydarzenia znaleźć można na Facebooku. Transmisja dostępna będzie na profilach organizatorów: Nauka o klimacie i Platforma Otwartej Nauki

 

W dniach 24-26 października 2022 r. odbędzie się EOSC Festival – the National Tripartite Event Poland, wydarzenie promujące Europejską Chmurę Otwartej Nauki (European Open Science Cloud, EOSC). Wydarzenie organizowane jest pod hasłem Otwarta Nauka dla lepszej nauki (Open Science for Better Science).

Organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki, które pełni rolę krajowego przedstawiciela w EOSC Association. Celem wydarzenia jest prezentacja EOSC, wzmocnienie współpracy pomiędzy interesariuszami zaangażowanymi w rozwój EOSC, promocja EOSC w Polsce oraz zebranie informacji o najlepszych praktykach w zakresie infrastruktury, usług i narzędzi oraz umiejętności i kompetencji istotnych dla EOSC.

W wydarzeniu udział wezmą Jakub Szprot (w panelach "EOSC and Open Science Policy Development in Poland: objectives and challenges" i "Skills and competencies" oraz Natalia Gruenpeter (w panelu "Tools and services"). 

Dodatkowe informacje na temat wydarzenia znaleźć można na stronie NCN.

4 października 2022 r. w godzinach 11:00-13:00 odbędzie się webinarium na temat modeli biznesowych publikowania monografii naukowych w otwartym dostępie. Wydarzenie organizujemy we współpracy z Komisją ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP.

Program wydarzenia:

11:00 przywitanie uczestników przez organizatorów
11:15 prezentacje zaproszonych gości:

 • Lucy Barnes (SPARC Europe)
 • Lara Speicher (University College London Press)
 • Emily Poznanski (Central European University Press)


12:00 sesja pytań i odpowiedzi z prelegentami

Ta część spotkania prowadzona będzie w języku angielskim, bez tłumaczenia na język polski.

Po zakończeniu dyskusji z prelegentami proponujemy w pozostałym czasie wymianę doświadczeń uczestników w języku polskim.

Spotkanie odbędzie się na platformie Clickmeeting. Formularz rejestracyjny:

https://supercomputingfrontiers.clickmeeting.com/modele-biznesowe-publikowania-monografii-naukowych-w-otwartym-dostepie/register

W witrynie informacyjnej Repozytorium Otwartych Danych RepOD opublikowaliśmy kwestionariusze dotyczące zarządzania kolekcjami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przybliżają one sposób działania kolekcji, formy wsparcia badaczy w udostępnianiu danych, a także wyzwania związane z zarządzaniem danymi w instytucji. Na pytania zawarte w kwestionariuszu odpowiedziały osoby zajmujące się zarządzaniem kolekcjami i wsparciem badaczy – Krzysztof Gmerek z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Dominika Czyżak, Kamila Perlik, Karolina Zawada i Dominik Piotrowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

      

 

W Repozytorium Otwartych Danych RepOD działa już 12 kolekcji instytucjonalnych, a kolejne będę uruchamiane w nadchodzących miesiącach. Kolekcje są widoczne na głównej stronie Repozytorium, gdzie zamieszczono logotypy instytucji będące odnośnikami do odpowiednich kolekcji. Więcej informacji na temat możliwości współpracy znaleźć można w witrynie informacyjnej repozytorium.

15. lipca 2022 r. w Katowicach odbędzie się ogólnoeuropejska konferencja EuroScience Open Forum 2022 Katowice Regional Site.

W wydarzeniu weźmie udział m.in. dr Natalia Gruenpeter z Platformy Otwartej Nauki ICM UW, która zabierze głos podczas panelu Be Open – Be Scientist! The global transformation of science. Tematami panelu będą czynniki systemowe wspierające realizację polityki Otwartej Nauki, ale także bariery hamujące ten proces. Ponadto podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, jak lokalne i globalne społeczeństwo korzystać może z dobra wspólnego, jakim jest Otwarta Nauka.

Z kolei w panelu Effective scientific publisher. A look into the future - Publishers weźmie udział dr Krzysztof Siewicz z Platformy Otwartej Nauki ICM UW, który zaprezentuje serwis Biblioteka Nauki i jego korzyści dla wydawców. Podczas tego panelu dyskutowane będą możliwości synergii działań różnych instytucji związanych rozpowszechnianiem treści naukowych, zwłaszcza w kontekście Otwartej Nauki.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Rejestracja trwa do 14.07.2022 r.
Link do rejestracji: https://systemcoffee.pl/?lang=en&go2rej=1&kid=1313.

Więcej informacji na temat EuroScience Open Forum 2022 Katowice Regional Site znajduje się na stronie wydarzenia: https://www.esof.eu/katowice-regional-site/.

Zapraszamy na nieodpłatny staż w zespole Platformy Otwartej Nauki Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Jako centrum kompetencji w zakresie otwartych modeli komunikacji naukowej, oferujemy rozwiązania i narzędzia umożliwiające wdrażanie tych modeli oraz wspieramy instytucje i naukowców w dzieleniu się wiedzą.

Jeden z najnowszych zrealizowanych przez nas projektów to Biblioteka Nauki (https://bibliotekanauki.pl/), największa baza naukowa w Polsce, która udostępnia w sposób otwarty pełne teksty czasopism i książek naukowych.

 Kogo potrzebujemy? Osób zainteresowanych pomocą w rozwoju tej platformy i poznaniem dobrych praktyk i standardów w zakresie budowy otwartych zasobów naukowych i zarządzania informacją naukową.

 

Obszar odpowiedzialności:

 • wsparcie Zespołu Otwartej Nauki przy realizacji zadań związanych z obsługą Platformy Polskich Publikacji Naukowych, w tym zwłaszcza kontrola jakości danych (w szczególności weryfikacja poprawności metadanych) artykułów naukowych i książek wprowadzanych na Platformę,
 • korekta językowa tekstów naukowych.

 

Profil kandydata:

 • kierunki studiów: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, edytorstwo, filologia polska jako obca, dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • znajomość zasad gramatyki, ortografii, interpunkcji,
 • swobodne posługiwanie się narzędziami pakietu MS Office oraz narzędziami Google,
 • chęć do pracy w zespole mile widziana znajomość HTML lub XML,
 • mile widziana praktyka w pracy redakcyjnej lub korektorskiej,
 • rzetelność, skrupulatność i odpowiedzialność.

 

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia praktycznej wiedzy w ramach Platformy Otwartej Nauki, w tym poznanie najnowszych trendów obiegu informacji naukowej,
 • poszerzenie umiejętności informatycznych,
 • miłą atmosferę w pracy,
 • wystawiamy zaświadczenia o odbyciu stażu.

 

Zgłoszenia wraz z CV prosimy przesyłać na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.