Newsletter

Wydarzenia Aktualności

W ramach Platformy Otwartej Nauki działa już nowa wersja ogólnopolskiego repozytorium publikacji naukowych funkcjonującego dotychczas pod nazwą "Repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CeON)". Odnowiony serwis zmienił nazwę na "Repozytorium Otwartych Publikacji Naukowych OPEN".

Repozytorium jest dostępne pod adresem open.icm.edu.pl.

Badacze i badaczki ze wszystkich dziedzin nauki i dyscyplin naukowych mogą bezpłatnie i samodzielnie udostępniać w repozytorium swoje artykuły, książki, materiały konferencyjne, rozdziały z prac zbiorowych, raporty, rozprawy doktorskie i inne teksty naukowe, zwiększając tym samym zasięg ich oddziaływania. Serwis jest również doskonałym miejscem do umieszczania publikacji, których dotyczą wymogi w zakresie otwartego dostępu nakładane na grantobiorców przez instytucje finansujące badania, takie jak Narodowe Centrum Nauki czy Komisja Europejska.

 

 

Repozytorium OPEN ma nową, przyjazną i przystępną szatę graficzną. Zostało wzbogacone o nowe funkcje przeglądania, wyszukiwania i identyfikacji udostępnionych publikacji i ich autorów oraz zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych.

Instytucje naukowe mogą gromadzić w repozytorium publikacje swoich pracowników w ramach wyodrębnionych zbiorów.

Serwis można znaleźć zarówno pod nowym, jak i pod dotychczasowym adresem. Jego regulamin i zasady wykorzystywania nie uległy zmianie, podobnie jak identyfikatory i adresy URL zdeponowanych dotychczas pozycji. 

Zapraszamy do udostępniania publikacji w Repozytorium OPEN i korzystania z jego zasobów. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne, a dostęp do materiałów otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

W odpowiedzi na liczne prośby uczestników, dostęp do kursów z zarządzania danymi badawczymi na platformie NAVOICA zostanie przedłużony o miesiąc.

Nowy termin zakończenia kursów to 30 czerwca 2024 r.

Osoby zapisane na kursy mogą do tego czasu kontynuować pracę nad ich ukończeniem.

Zapraszamy na kolejne zdalne szkolenia z zakresu obsługi instytucjonalnego repozytorium danych badawczych Uniwersytetu Warszawskiego – „Dane Badawcze UW” (https://danebadawcze.uw.edu.pl/). Webinaria są przeznaczone dla pracowników i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego. Są skróconą wersją serii szkoleń „Repozytorium Dane Badawcze UW – przygotowanie danych i korzystanie z platformy”, realizowanych przez ICM UW w styczniu i lutym 2024 r.

Terminy szkoleń i rejestracja:

21 maja 2024 r. (wtorek), godz. 14:00–15:15. Rejestracja: https://icm.clickmeeting.com/dbuw21052024/register 

22 maja 2024 r. (środa), godz. 10:00–11:15. Rejestracja: https://icm.clickmeeting.com/dbuw22052024/register 

Szkolenia będą podzielone na dwie części: prezentacja repozytorium (25 minut) oraz instrukcja deponowania przykładowego zbioru danych (25 minut). Zaplanowano również czas na sesję pytań i odpowiedzi.

Szkolenia poprowadzą Magdalena Bielińska, Agnieszka Cybulska-Phelan i Wojciech Fenrich z Platformy Otwartej Nauki (ICM UW).

Szkolenia organizowane są przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Szkolenia realizowane są w ramach działania I.3.6. „Humanistyka cyfrowa” programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Join us for a webinar on research data management for PhD students from the University of Warsaw.

Date: April 24, 2024 (Wednesday)

Time: 4.45 pm–8.30 pm

Registration: https://icm.clickmeeting.com/rdm20240424/register 

Language: English

 

The number of participants is limited. Confirmation of registration will be sent in a separate email.

For questions please contact Agnieszka Cybulska-Phelan: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Programme:

Part 1: Preparing research data for sharing (120 minutes)

1. Research data – definitions
2. Benefits of research data management
3. Data Management Plan (DMP)
4. Research data in Horizon Europe and NCN grants
5. Selecting and preparing data for sharing
6. Depositing a sample dataset

Break (15 minutes)

Part 2: Legal aspects of sharing research data (90 minutes)

1. Research data as subject of legal regulations
2. Sharing research data from an intellectual property law perspective
3. Sharing research data from the perspective of personal data protection
4. Commercialisation of research outputs
5. Using open and free licences (Creative Commons and Open Data Commons)

There will be time for questions and answers during the meeting.

 

The training is organised by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling at the University of Warsaw in cooperation with the Digital Competence Centre at the University of Warsaw.

The training is delivered as part of Action I.3.6 "Digital Humanities" of the "Excellence Initiative – Research University" programme.

Zapraszamy na zdalne szkolenie z zarządzania danymi badawczymi oraz korzystania z instytucjonalnego repozytorium danych badawczych Uniwersytetu Warszawskiego – "Dane Badawcze UW" (https://danebadawcze.uw.edu.pl/). Szkolenie jest przeznaczone dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego.

Termin szkolenia i rejestracja:

25 kwietnia 2024 r. (czwartek), godz. 9:30–13:15.

Rejestracja: https://icm.clickmeeting.com/rdm20240425/register 

 

Program szkolenia:

Część 1: Przygotowanie danych badawczych do udostępniania (120 minut)

1. Dane badawcze – definicje
2. Korzyści płynące z prawidłowego zarządzania danymi badawczymi
3. Plan Zarządzania Danymi (Data Management Plan; DMP)
4. Dane w Horyzoncie Europa i grantach NCN
5. Selekcja i przygotowywanie danych do udostępnienia
6. Deponowanie przykładowego zbioru danych w Repozytorium Dane Badawcze UW

Przerwa (15 minut)

Część 2: Prawne aspekty udostępniania danych badawczych (90 minut)

1. Dane badawcze jako przedmiot regulacji prawnej
2. Udostępnianie danych badawczych z perspektywy prawa własności intelektualnej
3. Udostępnianie danych badawczych z perspektywy ochrony danych osobowych
4. Udostępnianie danych badawczych a komercjalizacja wyników badań naukowych
5. Stosowanie wolnych licencji (Creative Commons i Open Data Commons)

W ramach szkolenia zaplanowano również czas na sesje pytań i odpowiedzi.

 

Szkolenia organizowane są przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Szkolenia realizowane są w ramach działania I.3.6. "Humanistyka cyfrowa" programu "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza".

Zapraszamy na kolejne zdalne szkolenia z zakresu obsługi instytucjonalnego repozytorium danych badawczych Uniwersytetu Warszawskiego – "Dane Badawcze UW" (https://danebadawcze.uw.edu.pl/). Webinaria są przeznaczone dla pracowników i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego. Są skróconą wersją serii szkoleń "Repozytorium Dane Badawcze UW – przygotowanie danych i korzystanie z platformy", realizowanych przez ICM UW w styczniu i lutym 2024.

Terminy szkoleń i rejestracja:

9 kwietnia 2024 r. (wtorek), godz. 11:00–12:15. Rejestracja: https://icm.clickmeeting.com/dbuw-20240409/register 

16 kwietnia 2024 r. (wtorek), godz. 15:00–16:15. Rejestracja: https://icm.clickmeeting.com/dbuw-20240416/register 

Szkolenia będą podzielone na dwie części: prezentacja repozytorium (25 minut) oraz instrukcja deponowania przykładowego zbioru danych (25 minut). Zaplanowano również czas na sesję pytań i odpowiedzi.

Szkolenia poprowadzą Agnieszka Cybulska-Phelan i Wojciech Fenrich z Platformy Otwartej Nauki (ICM UW).

Szkolenia organizowane są przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Szkolenia realizowane są w ramach działania I.3.6. "Humanistyka cyfrowa" programu "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza".

Kursy z zarządzania danymi badawczymi dostępne na platformie Navoica mają już ponad 3500 uczestników. Naukowcy i data stewardzi chętnie korzystają z przygotowanych materiałów, by poszerzać swoją wiedzę na temat danych badawczych.


Zapotrzebowanie na polskojęzyczne, kompleksowe opracowanie zagadnień dotyczących danych badawczych sukcesywnie rosło w ciągu ostatnich lat, co było związane m.in. z pojawianiem się nowych wymogów instytucji finansujących badania naukowe.

W odpowiedzi na tę potrzebę eksperci z Platformy Otwartej Nauki ICM UW przygotowali na zlecenie NCN cztery kursy typu MOOC, które pozwalają zdobyć wiedzę z zakresu zarządzania danymi badawczymi na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym zarówno osobom prowadzącym badania naukowe, jak i kadrze wspierającej badaczy. Kursy zostały udostępnione bezpłatnie na platformie Navoica w październiku 2023 r.

Zarówno treści zawarte w kursach, jak i zdalna forma uczestnictwa zostały pozytywnie przyjęte przez odbiorców. Doceniana jest również możliwość korzystania z forum dyskusyjnego w celu wymiany informacji i zadawania pytań ekspertom.

W dalszym ciągu można dołączyć do kursów - rejestracja będzie otwarta do końca kwietnia, a same kursy dostępne do końca maja 2024 r.

Kurs dla naukowców - poziom podstawowy: https://navoica.pl/courses/course-v1:UniwersytetWarszawski+RDM_03+2023_01/about

Kurs dla naukowców - poziom średnio zaawansowany: https://navoica.pl/courses/course-v1:UniwersytetWarszawski+RDM_04+2023_01/about

Kurs dla data stewardów - poziom podstawowy: https://navoica.pl/courses/course-v1:UniwersytetWarszawski+RDM_01+2023_01/about

Kurs dla data stewardów - poziom średnio zaawansowany: https://navoica.pl/courses/course-v1:UniwersytetWarszawski+RDM_02+2023_01/about 

Zapraszamy na zdalne szkolenia z zakresu obsługi instytucjonalnego repozytorium danych badawczych Uniwersytetu Warszawskiego – "Dane Badawcze UW" (https://danebadawcze.uw.edu.pl/). Webinaria są przeznaczone dla pracowników i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego. Są skróconą wersją serii szkoleń "Repozytorium Dane Badawcze UW – przygotowanie danych i korzystanie z platformy", realizowanych przez ICM UW w styczniu i lutym 2024.

 

Terminy szkoleń i rejestracja:

21 marca 2024 r. (czwartek), godz. 9:30–10:45. Rejestracja: https://icm.clickmeeting.com/dbuw20240321/register 

26 marca 2024 r. (wtorek), godz. 9:30–10:45. Rejestracja: https://icm.clickmeeting.com/dbuw20240326/register 

Szkolenia będą podzielone na dwie części: prezentacja repozytorium (25 minut) oraz instrukcja deponowania przykładowego zbioru danych (25 minut). Zaplanowano również czas na sesję pytań i odpowiedzi.

Szkolenia poprowadzą Agnieszka Cybulska-Phelan i Wojciech Fenrich z Platformy Otwartej Nauki (ICM UW).

 

Szkolenia organizowane są przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Szkolenia realizowane są w ramach działania I.3.6. "Humanistyka cyfrowa" programu "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza".

 

2 lipca 2015 roku rozpoczęło funkcjonowanie pierwsze polskie repozytorium danych badawczych - RepOD. 31 lipca 2015 roku na platformie opublikowano pierwszy zbiór danych. Dziś w repozytorium dostępnych jest już ponad tysiąc zbiorów danych badawczych.

 

 

Początki serwisu sięgają czasu, kiedy jeszcze niewiele osób myślało o aktywnym korzystaniu z repozytoriów danych. Obecnie dzielenie się zasobami gromadzonymi i analizowanymi w toku badań naukowych staje się powszechną praktyką, a platformy takie jak RepOD odpowiadają na zapotrzebowanie badaczek i badaczy na ich bezpieczne, długoterminowe i bezpłatne przechowywanie.

Początkowo serwis wykorzystywał oprogramowanie CKAN, zaś w roku 2020 uruchomiono jego nową wersję, opartą o zmodyfikowane w ICM UW oprogramowanie Dataverse. Obecnie wszyscy zainteresowani mogą korzystać z nowoczesnego repozytorium danych badawczych, w pełni zgodnego ze światowymi standardami.

RepOD od początku funkcjonował jako platforma bezpłatna i ogólnodostępna. Wszyscy mogą przeszukiwać i pobierać dostępne zbiory, a po założeniu darmowego konta - również deponować i udostępniać własne dane. Z repozytorium mogą korzystać zarówno indywidualni badacze, jak i instytucje zainteresowane prowadzeniem własnych kolekcji, umożliwiających gromadzenie i udostępnianie w jednym miejscu danych wytwarzanych w ramach badań prowadzonych w konkretnych uczelniach czy instytutach. Bieżącą obsługą repozytorium, w tym dbaniem o jakość gromadzonych zasobów, zajmują się członkowie zespołu Platformy Otwartej Nauki ICM UW. Nadzór merytoryczny nad kolekcjami instytucjonalnymi sprawują same instytucje, przy wsparciu ICM UW. W RepOD funkcjonuje już 28 kolekcji instytucjonalnych.

 

 

Rosnąca świadomość naukowców w zakresie korzyści płynących z udostępniania danych badawczych w sposób otwarty sprawia, że do repozytorium z roku na rok zgłasza się coraz więcej osób chcących zdeponować inne niż publikacje rezultaty pracy badawczej. Naukowcy decydują się na korzystanie z serwisu, by zwiększyć widoczność swoich badań oraz szanse cytowania zbiorów i powiązanych z nimi publikacji. Istotna jest także możliwość jednoznacznego określenia zasad korzystania z danych. Deponując dane w repozytorium naukowcy mogą spełnić wymagania wynikające z polityk instytucji finansujących i czasopism naukowych.

Repozytorium jest dostępne pod adresem https://repod.icm.edu.pl/