Newsletter

Narzędzia i rozwiązania

 

Yadda i Desklight

Yadda to oprogramowanie służące do obsługi platform bibliotek cyfrowych.

DeskLight jest aplikacją opracowaną w celu wprowadzania metadanych i pełnych tekstów artykułów naukowych do baz czasopism opartych na Yadda, w szczególności do wszystkich baz tworzących Bibliotekę Nauki (np. CEJSH lub PL-DML).

DeskLight 4.4.20

Pobierz
Poprzednie wersje aplikacji

 

Jeśli chcesz umieścić czasopismo w jednej z baz Biblioteki Nauki, a wpisujesz już metadane za pomocą Open Journal Systems lub Editorial Systems, skontaktuj się z ICM UW, aby sprawdzić, czy uda się uruchomić automatyczny import artykułów. Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Pakiet repozytoryjny

Pakiet repozytoryjny ma na celu ułatwienie tworzenia otwartych repozytoriów instytucjonalnych – zarówno od strony infrastrukturalnej, jak i prawnej. Pakiet zawiera otwarte oprogramowanie DSpace (najczęściej wykorzystywane przez uczelnie na świecie) – w polskiej wersji językowej, gotowe do instalacji.

W ramach pakietu dostępne są również dokumenty prawne:

  1. memorandum dotyczące wprowadzenia otwartego mandatu wobec publikacji naukowych;
  2. wzór regulaminu korzystania z repozytorium;
  3. wzór umowy licencyjnej niewyłącznej, z którego autorzy mogą korzystać w kontaktach z wydawcami.

 

Do pobrania:

Oprogramowanie DSpace (dystrybucja CeON)

Pobierz
Krótki opis instalacji DSpace (dystrybucja CeON) - krok po kroku Memorandum “Prawne możliwości wprowadzenia otwartego mandatu wobec publikacji naukowych”
Wzór regulaminu korzystania z repozytorium
Opis rozszerzeń CeON dla DSpace 6.x
Wzór umowy licencyjnej niewyłącznej

 

Informacje dodatkowe:

  • W kwestiach związanych z oprogramowaniem DSpace prosimy o kontakt pod adresem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
  • W kwestiach prawnych prosimy o kontakt pod adresem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
  • W pozostałych kwestiach prosimy o kontakt pod adresem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .