Newsletter
Aktualności

Szkolenia z zasad korzystania z repozytorium "Dane Badawcze UW"

Zapraszamy na zdalne szkolenia z zasad korzystania z platformy "Dane Badawcze UW" – repozytorium instytucjonalnego Uniwersytetu Warszawskiego – oraz przygotowania danych badawczych do udostępniania. Szkolenia są przeznaczone dla pracowników i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, a odbędą się 13, 21 i 28 lutego oraz 6 marca 2024 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Terminy szkoleń oraz linki do rejestracji:

 

Liczba miejsc jest ograniczona. Potwierdzenie rejestracji będzie znajdować się w osobnej wiadomości e-mail.

 

Program szkoleń:

Część 1: Przygotowanie danych badawczych do udostępniania (120 minut)

 1. Dane badawcze – definicje.
 2. Korzyści płynące z prawidłowego zarządzania danymi badawczymi.
 3. Plan Zarządzania Danymi (Data Management Plan; DMP).
 4. Dane w Horyzoncie Europa i grantach NCN.
 5. Selekcja i przygotowywanie danych do udostępnienia.
 6. Deponowanie przykładowego zbioru danych w repozytorium "Dane Badawcze UW".

 

Przerwa (15 minut)

Część 2: Prawne aspekty udostępniania danych badawczych (90 minut)

 1. Dane badawcze jako przedmiot regulacji prawnej.
 2. Udostępnianie danych badawczych z perspektywy prawa własności intelektualnej.
 3. Udostępnianie danych badawczych z perspektywy ochrony danych osobowych.
 4. Udostępnianie danych badawczych a komercjalizacja wyników badań naukowych.
 5. Stosowanie wolnych licencji (Creative Commons i Open Data Commons).

 

Szkolenie poprowadzą Agnieszka Cybulska, Wojciech Fenrich i Katarzyna Gaczyńska z Platformy Otwartej Nauki (ICM UW). W czasie szkolenia przewidziany jest czas na pytania i odpowiedzi.

Szkolenie organizowane jest przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Szkolenie realizowane jest w ramach działania I.3.6. "Humanistyka cyfrowa" programu "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza".