Newsletter

Logotypy serwisów PON

Poniżej można pobrać logotypy serwisów prowadzonych przez Platformę Otwartej Nauki.

Zachęcamy do udostępniania ich na stronach internetowych wraz z odnośnikami do serwisów, a także w materiałach promocyjnych i w mediach społecznościowych.

Platforma Otwartej Nauki
Biblioteka Nauki
Repozytorium Otwartych Publikacji Naukowych OPEN  
Repozytorium Danych Społecznych
Macromolecular Xtallography Raw Data Repository  
Repozytorium Otwartych Danych RepOD