Newsletter

Archiwum newslettera

Obowiązek informacyjny

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Z administratorem możesz skontaktować się wybierając jedną z form kontaktu udostępnioną na stronie: https://www.uw.edu.pl/kontakt/.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@adm.uw.edu.pl.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazywania newslettera Platformy Otwartej Nauki oraz zbierania danych statystycznych.

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane.

6. Dane będą przekazywane do FreshMail Sp. z o.o. na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych danych zawartej pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a FreshMail Sp. z o.o., której przedmiotem jest usługa rozsyłania newslettera Platformy Otwartej Nauki.

7. Za wyjątkiem zapisu z punktu 6. dane nie będą udostępniane innym podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

8. Dane przechowywane są przez okres wydawania newslettera lub do momentu rezygnacji przez Państwa z jego subskrypcji.

9. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania a także (na zasadach określonych przez RODO) prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

10. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, iż przetwarzanie narusza postanowienia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

11. W przypadku dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach Platformy Otwartej nauki można się z nami skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: pon@icm.edu.pl.