Newsletter
Aktualności

Podsumowanie roku 2023

Publikacje naukowe w Bibliotece Nauki i Repozytorium CeON

Serwis Biblioteka Nauki niezmiennie zapewnia łatwy, trwały i bezpłatny dostęp do publikacji naukowych - obecnie do 547 540 artykułów z 1664 czasopism oraz do 1525 książek. 44% wszystkich publikacji i 67% publikacji, które pojawiły się w serwisie w 2023 roku, jest dostępnych na licencjach Creative Commons.

Zasoby Biblioteki Nauki cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem czytelników: liczba pobrań publikacji w ciągu ostatniego roku wyniosła ponad 12,5 miliona.

W 2023 roku do Biblioteki Nauki dołączyło 38 nowych czasopism i 7 wydawców książkowych. Cieszy nas szczególnie rosnące zainteresowanie otwartym udostępnianiem książek naukowych.  Wśród instytucji, które w 2023 roku dodały najwięcej książek, są Uniwersytet Łódzki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, a najchętniej pobieraną książką był podręcznik dla studentów kierunków medycznych, Fizjoterapia i leczenie w wybranych jednostkach chorobowych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego: rozważania teoretyczne i zalecenia praktyczne (red. A. Brzęk, E. Krzystanek, J. Siuda).

Najczęściej pobierane książki:

Tytuł książki

Liczba pobrań

Fizjoterapia i leczenie w wybranych jednostkach chorobowych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego: rozważania teoretyczne i zalecenia praktyczne. Podręcznik dla studentów kierunków medycznych, w tym fizjoterapii i lekarskiego

9119

Rachunkowość w jednostkach samorządu terytorialnego. Plany kont, ewidencja, sprawozdawczość

5747

Słownik sloganów reklamujących polskie marki terytorialne, t. 1, Polska i województwa

4997

 

Najczęściej pobierane rozdziały książek:

Książka

Rozdział

Liczba pobrań

Fizjoterapia i leczenie w wybranych jednostkach chorobowych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego: rozważania teoretyczne i zalecenia praktyczne. Podręcznik dla studentów kierunków medycznych, w tym fizjoterapii i lekarskiego

Fizjoterapia pacjentów po udarze mózgu

1419

Fizjoterapia i leczenie w wybranych jednostkach chorobowych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego: rozważania teoretyczne i zalecenia praktyczne. Podręcznik dla studentów kierunków medycznych, w tym fizjoterapii i lekarskiego

Rola układu nerwowego w patofizjologii człowieka

1277

Neurocybernetyka teoretyczna

Budowa układu nerwowego zwierząt i ludzi

1205

 

Najczęściej pobierane artykuły:

Czasopismo

Wydanie

Artykuł

Liczba pobrań

International Letters of Natural Sciences

2014/03

Water pollution: sources, effects, control and management

30587

Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza

2010/1

Rodzaje i źródła zagrożeń bezpieczeństwa

13418

Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza

2010/2

Zarządzanie zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa

11124

 

Dynamicznie rozwija się także Repozytorium CeON, w którym badacze i badaczki deponują i udostępniają własne prace naukowe - zawiera już ponad 21 600 publikacji.

Zbiory danych i kolekcje instytucjonalne w Repozytorium Otwartych Danych

Z końcem roku 2023 w Repozytorium Otwartych Danych aktywnie funkcjonuje już 25 kolekcji polskich instytucji naukowych, a kolejne instytucje dołączają do Repozytorium. Liczba wszystkich udostępnionych w serwisie zbiorów danych przekroczyła 850 - to wzrost o ponad 500 zbiorów w ciągu roku. Rosnące zainteresowanie deponowaniem danych badawczych w zaufanych serwisach, takich jak RepOD, oraz wysoka jakość udostępnianych danych sprawiają, że zasoby Repozytorium nie tylko stają się coraz bogatsze, lecz także są coraz szerzej wykorzystywane: w mijającym roku pliki z danymi pobrano prawie 90 000 razy.

Szczególnie satysfakcjonująca jest współpraca z administratorami kolekcji instytucjonalnych, którzy odpowiadają za weryfikację zbiorów deponowanych przez badaczy i badaczki z ich jednostek; to w dużej mierze dzięki tym osobom zasoby Repozytorium tak szybko się powiększają. Codzienna praca przy weryfikacji zbiorów bywa czasochłonna, a osoby nadzorujące kolekcje instytucjonalne często łączą opiekę nad zbiorami z pełnieniem innych funkcji w swoich jednostkach - tym bardziej doceniamy ich wkład w rozwój serwisu.

 

 

laczny rozmiar plikow

Pierwsze w Polsce internetowe kursy z zarządzania danymi badawczymi

W mijającym roku kontynuowaliśmy intensywne działania edukacyjne i szkoleniowe, między innymi tworząc na zlecenie Narodowego Centrum Nauki internetowe kursy z zarządzania danymi badawczymi. Kursy typu MOOC zostały udostępnione na platformie Navoica w październiku i cieszą się dużą popularnością wśród naukowców i data stewardów. Do tej pory zapisało się na nie prawie 2800 osób.

Dwa kursy są przeznaczone dla naukowców, którzy na co dzień pracują z danymi badawczymi. Mają na celu przekazanie uczestnikom wszechstronnej wiedzy na temat zarządzania danymi oraz wykształcenie umiejętności i kompetencji pozwalających na wykorzystanie tej wiedzy w praktyce, czyli sprawne zarządzanie danymi podczas realizacji projektów badawczych. Kursy dostępne są na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym.

Kolejne dwa kursy przeznaczone są dla data stewardów, którzy wspierają naukowców w zarządzaniu danymi badawczymi. Ich uczestnicy poznają najważniejsze zadania data stewardów oraz umiejętności niezbędne do ich realizacji, a także sposoby na usprawnienie zarządzania danymi w projektach i instytucjach naukowych. Również kursy dla data stewardów dostępne są na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym.

W procesie tworzenia kursów przygotowaliśmy wiele materiałów tekstowych i prezentacji multimedialnych, przeprowadziliśmy rozmowy z ekspertkami i ekspertami na co dzień zajmującymi się zagadnieniami istotnymi dla zarządzania danymi badawczymi, a także prowadziliśmy webinaria dla naukowców i data stewardów.

Na platformie Navoica staramy się również tworzyć przestrzeń do dyskusji na tematy związane z zarządzaniem danymi badawczymi oraz odpowiadać na pojawiające się pytania i wątpliwości.

Szkolenia z zakresu otwartej nauki

W 2023 roku organizowaliśmy również inne szkolenia dotyczące otwartej nauki, w większości w formie zdalnej. Przeprowadziliśmy m.in. 10 szkoleń z zakresu zarządzania danymi badawczymi, a także webinaria przybliżające działanie i obsługę Repozytorium Otwartych Danych oraz aspekty związane z przygotowaniem planu zarządzania danymi i udostępnianiem danych badawczych w sposób umożliwiający ich ponowne wykorzystanie. W sumie w szkoleniach wzięło udział ponad 1600 osób.

Projekty europejskie i działalność ekspercka

W mijającym roku byliśmy zaangażowani w szereg inicjatyw europejskich. ICM UW uczestniczyło w realizacji projektów OpenAIRE Nexus, FAIRCORE4EOSC, EOSC Future, SciLake i CRAFT-OA, rozwijających europejską infrastrukturę i usługi otwartej nauki w ramach EOSC i OpenAIRE. Kontynuowaliśmy prace w ramach grup zadaniowych EOSC Association, które wypracowują rozwiązania dla realizacji strategicznego planu badań i innowacji EOSC. Braliśmy też udział w pracach grupy eksperckiej Komisji Europejskiej National Points of Reference on Scientific Information.

ICM dla EOSC

Zbudowanie i wdrożenie infrastruktury wspomagającej dla EOSC, zapewniającej dostęp do bogatego portfolio danych zgodnych z zasadami FAIR i profesjonalnych, interoperacyjnych usług wysokiej jakości w zakresie obliczeń, przetwarzania, analizy i przechowywania danych - to cel zamówienia publicznego EOSC w programie Horyzont Europa. ICM UW znalazło się wśród zwycięzców przetargu. Konsorcjum Open Science Agora, do którego należymy, ma zapewnić profesjonalnie zarządzane usługi dla podstawowych komponentów węzła EOSC EU.