Newsletter
Aktualności

Szkolenia z zarządzania danymi badawczymi dla pracowników i doktorantów UW (3)

Zapraszamy na zdalne szkolenia z zarządzania danymi badawczymi dla pracowników i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego, które odbędą się 20, 21, 28 listopada i 4 grudnia 2023 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Terminy szkoleń oraz linki do rejestracji:

Liczba miejsc jest ograniczona. Potwierdzenie rejestracji będzie znajdować się w osobnej wiadomości e-mail.

Program szkoleń:

Część 1: Przygotowanie danych badawczych do udostępniania

 1. Dane badawcze – definicje
 2. Korzyści płynące z prawidłowego zarządzania danymi badawczymi
 3. Plan Zarządzania Danymi (Data Management Plan; DMP)
 4. Dane w Horyzoncie Europa i grantach NCN
 5. Selekcja i przygotowywanie danych do udostępnienia
 6. Deponowanie przykładowego zbioru danych


Przerwa (15 minut)

Część 2: Prawne aspekty udostępniania danych badawczych

 1. Dane badawcze jako przedmiot regulacji prawnej
 2. Udostępnianie danych badawczych z perspektywy prawa własności intelektualnej
 3. Udostępnianie danych badawczych z perspektywy ochrony danych osobowych
 4. Udostępnianie danych badawczych a komercjalizacja wyników badań naukowych
 5. Stosowanie wolnych licencji (Creative Commons i Open Data Commons)


Szkolenie poprowadzą Agnieszka Cybulska, Wojciech Fenrich i Katarzyna Gaczyńska z Platformy Otwartej Nauki (ICM UW). W czasie szkolenia przewidziany jest czas na pytania i odpowiedzi.

Szkolenie organizowane jest przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Szkolenie realizowane jest w ramach działania I.3.6. "Humanistyka cyfrowa" programu "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza".