Newsletter
Aktualności

Kolejne szkolenia z obsługi repozytorium "Dane Badawcze UW"

Zapraszamy na kolejne zdalne szkolenia z zakresu obsługi instytucjonalnego repozytorium danych badawczych Uniwersytetu Warszawskiego – "Dane Badawcze UW" (https://danebadawcze.uw.edu.pl/). Webinaria są przeznaczone dla pracowników i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego. Są skróconą wersją serii szkoleń "Repozytorium Dane Badawcze UW – przygotowanie danych i korzystanie z platformy", realizowanych przez ICM UW w styczniu i lutym 2024.

Terminy szkoleń i rejestracja:

9 kwietnia 2024 r. (wtorek), godz. 11:00–12:15. Rejestracja: https://icm.clickmeeting.com/dbuw-20240409/register 

16 kwietnia 2024 r. (wtorek), godz. 15:00–16:15. Rejestracja: https://icm.clickmeeting.com/dbuw-20240416/register 

Szkolenia będą podzielone na dwie części: prezentacja repozytorium (25 minut) oraz instrukcja deponowania przykładowego zbioru danych (25 minut). Zaplanowano również czas na sesję pytań i odpowiedzi.

Szkolenia poprowadzą Agnieszka Cybulska-Phelan i Wojciech Fenrich z Platformy Otwartej Nauki (ICM UW).

Szkolenia organizowane są przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Szkolenia realizowane są w ramach działania I.3.6. "Humanistyka cyfrowa" programu "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza".