Newsletter

 

empty

ziałamy na rzecz zwiększenia

dostępności, widoczności i oddziaływania

dorobku polskich naukowców.

spieramy badaczy, wydawców

czasopism i instytucje naukowe

w dzieleniu się wiedzą.

nalizujemy komunikację naukową

i przygotowujemy rozwiązania dla

otwartej nauki.