Newsletter

Warsztaty RDM

Wiedza na temat praktycznych i prawnych aspektów zarządzania danymi, m.in. dostępnej infrastruktury, dobrych praktyk i standardów (np. zasad FAIR), prawa własności intelektualnej czy stosowania wolnych licencji, ułatwia planowanie pracy oraz podejmowanie decyzji związanych z udostępnianiem danych.

Zespół Platformy Otwartej Nauki od 2015 roku organizuje i prowadzi szkolenia z zarządzania danymi badawczymi, skierowane do badaczy ze wszystkich dziedzin nauki.

Program szkolenia

Część 1. Przygotowanie danych badawczych do udostępniania

1. Dane badawcze – definicje
2. Korzyści płynące z prawidłowego zarządzania danymi badawczymi
3. Wybieranie i przygotowywanie danych do długoterminowego przechowywania
4. Plan Zarządzania Danymi (Data Management Plan; DMP)
5. Otwarte udostępnianie danych badawczych

Część 2. Prawne aspekty udostępniania danych badawczych

1. Dane badawcze jako przedmiot regulacji prawnej
2. Udostępnianie danych badawczych z perspektywy prawa własności intelektualnej
3. Udostępnianie danych badawczych z perspektywy ochrony danych osobowych
4. Udostępnianie danych badawczych a komercjalizacja wyników badań naukowych
5. Stosowanie wolnych licencji (Creative Commons i Open Data Commons)

Warsztaty prowadzimy w języku polskim, ale niektóre wykorzystywane w czasie zajęć materiały (np. przykładowe zbiory danych lub plany zarządzania danymi) mogą być w języku angielskim. Warsztaty stacjonarne trwają 5-6 godzin. Liczba uczestników: ok. 25 osób. Warsztaty online trwają 3,5 godziny. Maksymalna liczba uczestników to 100 osób.

Informacje o planowanych warsztatach znajdują się na stronie Wydarzenia.