Newsletter

Wydarzenia

24-27
kwietnia
2018
Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi
Serdecznie zapraszamy na kolejne warsztaty z zarządzania danymi badawczymi (Research Data Management - RDM), organizowane przez Platformę Otwartej Nauki we współpracy z działającym w ramach projektu OpenAIRE Krajowym Biurem Otwartego Dostępu.Warsztaty odbędą się w dwóch terminach do wyboru: 24 kwietnia 2018 r. w godzinach 11:00 - 15:00 oraz 27 kwietnia 2018 r. w godzinach 11:00 - 15:00, w siedzibie ICM UW w Warszawie, przy ul. Pawińskiego 5A.Warsztaty są przeznaczone dla doktorantów i badaczy ze wszystkich dziedzin nauki. W czasie warsztatów omówione zostaną m.in. następujące kwestie:• Co to są dane badawcze i jakie są korzyści z prawidłowego zarządzania danymi badawczymi?• Na co należy zwracać uwagę przy wybieraniu i przygotowywaniu danych do długoterminowego przechowywania?• Czym jest Plan Zarządzania Danymi (Data Management Plan; DMP)?• Kiedy dane badawcze można lub należy udostępniać publicznie?• Na jakie kwestie prawne zwrócić uwagę udostępniając dane? Warsztaty będą się składać z części teoretycznej i krótkich ćwiczeń. Odbędą się w języku polskim, ale niektóre wykorzystywane w czasie zajęć materiały (np. przykładowe zbiory danych lub plany zarządzania danymi) mogą być w języku angielskim.Uwaga! Program nie obejmuje następujących zagadnień: czyszczenie i analiza danych, tworzenie baz danych, techniczne aspekty poszczególnych formatów plików. Wszystkich zainteresowanych prosimy o rejestrację przez formularz zgłoszeniowy.Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona – o przyjęciu na warsztaty decydować będzie kolejność zgłoszeń.    
30-07
listopada-grudnia
2017
Warszawa, ul. Pawińskiego 5A
Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi
Uwaga! Limit miejsc został wyczerpany. Rejestracja została zamknięta. Planujemy organizację kolejnych warsztatów w niedalekiej przyszłości.   Serdecznie zapraszamy na kolejne warsztaty z zarządzania danymi badawczymi (Research Data Management; RDM), organizowane przez Platformę Otwartej Nauki oraz projekt OpenAIRE 2020. Warsztaty odbędą się w w trzech terminach do wyboru: 30 listopada, 1 grudnia i 7 grudnia 2017, w godzinach 9:30-14:00, w siedzibie ICM UW w Warszawie, przy ul. Pawińskiego 5A. Warsztaty są przeznaczone dla doktorantów i młodych badaczy ze wszystkich dziedzin nauki. W czasie warsztatów omówione zostaną następujące tematy:• Co to są dane badawcze i jakie są korzyści z prawidłowego zarządzania danymi badawczymi?• Na co zwracać uwagę przy wybieraniu i przygotowywaniu danych do długoterminowego przechowywania?• Kiedy dane badawcze można lub należy udostępniać publicznie?• Kwestie prawne związane z udostępnianiem danych• Jak przygotować Plan Zarządzania Danymi (Data Management Plan; DMP)? Uwaga! Program nie obejmuje następujących zagadnień: czyszczenie i analiza danych, tworzenie baz danych, techniczne aspekty poszczególnych formatów plików. Warsztaty będą się składać z części teoretycznej i krótkich ćwiczeń o charakterze dyskusji. Zajęcia będą się odbywać po polsku, ale niektóre wykorzystywane w czasie zajęć materiały (np. przykładowe zbiory danych lub plany zarządzania danymi) mogą być w języku angielskim. Wszystkich zainteresowanych prosimy o rejestrację przez formularz zgłoszeniowy. Warsztaty są bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona – o przyjęciu na warsztaty decydować będzie kolejność zgłoszeń.