Newsletter

Aktualności

Wydarzenia

21
października
2019
Warszawa
Praktyczne perspektywy publikowania naukowego
Na platformie Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (http://bibliotekanauki.ceon.pl) udostępniamy już pełne teksty ponad 300 000 artykułów z 1000 polskich czasopism naukowych. To osiągnięcie chcemy potraktować jako okazję do podsumowania wieloletnich działań zespołu ICM na rzecz otwartości w nauce oraz spotkania z wydawcami i redakcjami czasopism naukowych, dzięki którym możliwe jest rozwijanie zasobów otwartej nauki. Chcemy porozmawiać o aktualnej sytuacji czasopism naukowych w Polsce, w szczególności o potrzebach i oczekiwaniach wydawców oraz redakcji czasopism związanych z otwartym dostępem. Wspólnie zastanowimy się, jak zapewnić otwartość, a jednocześnie sprostać wyzwaniom wynikającym ze zmian w obszarze prawa i polityki naukowej państwa. Wydarzenie odbędzie się 21 października 2019 r. – w dniu rozpoczynającym coroczny Tydzień Otwartego Dostępu – w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Mamy nadzieję, że spotkanie umożliwi wymianę wiedzy i doświadczeń oraz zaowocuje nowymi pomysłami na rozwój publikowania naukowego w Polsce.  Wydarzenie będzie obejmowało sesję plenarną oraz serię warsztatów. Wykład otwierający pt. "The global movement of open access and DOAJ’s part in that" wygłosi Dominic Mitchell, który pracuje w Directory of Open Access Journals na stanowisku Operations Manager. Ma doświadczenie w pracy z wydawcami i bibliotekarzami, pracował zarówno jako wydawca w BMJ Publishing Group (UK), jak i opiekun klienta oraz kierownik projektu w HighWire Press – Stanford University (USA). W DOAJ odpowiada za współpracę z wydawcami, rozwój techniczny, promocję w mediach społecznościowych i bloga DOAJ News Service. Wydarzenie objęte zostało patronatami honorowymi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektora Uniwersytetu Warszawskiego oraz Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Szczegółowy program dostępny jest na stronie wydarzenia: http://pon.icm.edu.pl/1000.
11
czerwca
2019
Łódź
Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi
Serdecznie zapraszamy na warsztaty z zarządzania danymi badawczymi (Research Data Management – RDM), organizowane przez Platformę Otwartej Nauki we współpracy z Centrum Informacyjno-Bibliotecznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz działającym w ramach projektu OpenAIRE Krajowym Biurem Otwartego Dostępu. Warsztaty odbędą się 11 czerwca 2019 r. w godzinach 11:00 – 17:00 w Centrum Informacyjno-Bibliotecznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Muszyńskiego 2 Warsztaty są przeznaczone dla doktorantów i badaczy ze wszystkich dziedzin nauki. W czasie warsztatów omówione zostaną m.in. następujące kwestie: Co to są dane badawcze i jakie są korzyści z prawidłowego zarządzania danymi badawczymi? Na co należy zwracać uwagę przy wybieraniu i przygotowywaniu danych do długoterminowego przechowywania? Czym jest Plan Zarządzania Danymi (Data Management Plan; DMP)? Kiedy dane badawcze można lub należy udostępniać publicznie? Jakie są zasady prawnej ochrony danych (prawo autorskie, prawa “sui generis”, dane osobowe)? Jakie licencje są stosowane w udostępnianiu danych badawczych? Jak zarządzać prawami do danych w kontekście otwartego udostępniania?   Warsztaty będą się składać z części teoretycznej i krótkich ćwiczeń. Odbędą się w języku polskim, ale niektóre wykorzystywane w czasie zajęć materiały (np. przykładowe zbiory danych lub plany zarządzania danymi) mogą być w języku angielskim. Uwaga! Program nie obejmuje następujących zagadnień: czyszczenie i analiza danych, tworzenie baz danych, techniczne aspekty poszczególnych formatów plików. Formularz rejestracyjny: http://akademia.icm.edu.pl/szkolenia/warsztaty-zarzadzania-danymi-badawczymi-lodzi/ Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona; o przyjęciu na warsztaty decydować będzie kolejność zgłoszeń. Podczas warsztatów przewidziana jest przerwa na kawę oraz poczęstunek. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w warsztatach.
24
maja
2019
Warszawa
Prezentacja Platformy Polskich Publikacji Naukowych
Zapraszamy redaktorki i redaktorów publikacji naukowych na spotkanie poświęcone Platformie Polskich Publikacji Naukowych organizowane podczas Warszawskich Targów Książki. ICM UW zaprezentuje projekt platformy oraz przeprowadzi szkolenie dla redaktorów czasopism naukowych na temat funkcjonowania w otwartym dostępie. Na spotkaniu zostaną zaprezentowane m.in. zagadnienia praktyczne: wydawanie czasopisma na wolnych licencjach, procedura przystąpienia do platformy, wprowadzanie danych do bazy, import/eksport metadanych, wybrane zalety udostępniania treści na platformie ICM UW. Dla wydawców i autorów obecność na Platformie Polskich Publikacji Naukowych oznacza przede wszystkim korzyści skali i bardzo dobrą widoczność w Internecie (np. w wyszukiwarce Google Scholar). Platforma będzie wyposażona w funkcje ułatwiające zarządzanie zasobami czasopism oraz raportowanie, m.in. przez częściową automatyzację wprowadzania metadanych i możliwość ich eksportu do popularnych formatów i platform (np. POL-index). Projekt Platforma Polskich Publikacji Naukowych współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Działanie 2.3. Więcej informacji znaleźć można na stronie projektu. Warszawskie Targi Książki  Piątek, 24 majaGodzina 13:30 – 15:00Stadion Narodowy: sala Warszawa
22
maja
2019
Katowice
Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi
Serdecznie zapraszamy na warsztaty z zarządzania danymi badawczymi (Research Data Management – RDM), organizowane przez Platformę Otwartej Nauki we współpracy z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteką Akademicką w Katowicach oraz działającym w ramach projektu OpenAIRE Krajowym Biurem Otwartego Dostępu. Warsztaty odbędą się 22 maja 2019 r. w godzinach 10:00 – 16:00, w budynku CINiB-y przy ul. Bankowej 11a w Katowicach. Warsztaty są przeznaczone dla doktorantów i badaczy ze wszystkich dziedzin nauki. W czasie warsztatów omówione zostaną m.in. następujące kwestie: Co to są dane badawcze i jakie są korzyści z prawidłowego zarządzania danymi badawczymi? Na co należy zwracać uwagę przy wybieraniu i przygotowywaniu danych do długoterminowego przechowywania? Czym jest Plan Zarządzania Danymi (Data Management Plan; DMP)? Kiedy dane badawcze można lub należy udostępniać publicznie? Jakie są zasady prawnej ochrony danych (prawo autorskie, prawa “sui generis”, dane osobowe)? Jakie licencje są stosowane w udostępnianiu danych badawczych? Jak zarządzać prawami do danych w kontekście otwartego udostępniania?   Warsztaty będą się składać z części teoretycznej i krótkich ćwiczeń. Odbędą się w języku polskim, ale niektóre wykorzystywane w czasie zajęć materiały (np. przykładowe zbiory danych lub plany zarządzania danymi) mogą być w języku angielskim. Uwaga! Program nie obejmuje następujących zagadnień: czyszczenie i analiza danych, tworzenie baz danych, techniczne aspekty poszczególnych formatów plików. Formularz rejestracyjny: http://akademia.icm.edu.pl/szkolenia/warsztaty-zarzadzania-danymi-badawczymi-katowicach Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona; o przyjęciu na warsztaty decydować będzie kolejność zgłoszeń. Podczas warsztatów przewidziana jest przerwa na kawę oraz poczęstunek. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w warsztatach.
17
maja
2019
Kraków
Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi
Serdecznie zapraszamy na warsztaty z zarządzania danymi badawczymi (Research Data Management – RDM), organizowane przez Platformę Otwartej Nauki we współpracy z Centrum e-Learningu AGH oraz działającym w ramach projektu OpenAIRE Krajowym Biurem Otwartego Dostępu. Warsztaty odbędą się 17 maja 2019 r. w godzinach 10:00 – 16:00, w Centrum e-Learningu AGH przy ul. Czarnowiejskiej 50B/5 w Krakowie Warsztaty są przeznaczone dla doktorantów i badaczy ze wszystkich dziedzin nauki. W czasie warsztatów omówione zostaną m.in. następujące kwestie: • Co to są dane badawcze i jakie są korzyści z prawidłowego zarządzania danymi badawczymi?• Na co należy zwracać uwagę przy wybieraniu i przygotowywaniu danych do długoterminowego przechowywania?• Czym jest Plan Zarządzania Danymi (Data Management Plan; DMP)?• Kiedy dane badawcze można lub należy udostępniać publicznie?• Jakie są zasady prawnej ochrony danych (prawo autorskie, prawa “sui generis”, dane osobowe)?• Jakie licencje są stosowane w udostępnianiu danych badawczych?• Jak zarządzać prawami do danych w kontekście otwartego udostępniania? Warsztaty będą się składać z części teoretycznej i krótkich ćwiczeń. Odbędą się w języku polskim, ale niektóre wykorzystywane w czasie zajęć materiały (np. przykładowe zbiory danych lub plany zarządzania danymi) mogą być w języku angielskim. Uwaga! Program nie obejmuje następujących zagadnień: czyszczenie i analiza danych, tworzenie baz danych, techniczne aspekty poszczególnych formatów plików. Formularz rejestracyjny: http://akademia.icm.edu.pl/szkolenia/warsztaty-zarzadzania-danymi-badawczymi-krakowie/ [rejestracja zakończona] Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona; o przyjęciu na warsztaty decydować będzie kolejność zgłoszeń. Podczas warsztatów przewidziana jest przerwa na kawę oraz poczęstunek. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w warsztatach.
07
maja
2019
Gdańsk
Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi
Serdecznie zapraszamy na warsztaty z zarządzania danymi badawczymi (Research Data Management – RDM), organizowane przez Platformę Otwartej Nauki we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim oraz działającym w ramach projektu OpenAIRE Krajowym Biurem Otwartego Dostępu. Warsztaty odbędą się 7 maja 2019 r. w godzinach 10:00 – 16:00, w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku Warsztaty są przeznaczone dla doktorantów i badaczy ze wszystkich dziedzin nauki. W czasie warsztatów omówione zostaną m.in. następujące kwestie: • Co to są dane badawcze i jakie są korzyści z prawidłowego zarządzania danymi badawczymi?• Na co należy zwracać uwagę przy wybieraniu i przygotowywaniu danych do długoterminowego przechowywania?• Czym jest Plan Zarządzania Danymi (Data Management Plan; DMP)?• Kiedy dane badawcze można lub należy udostępniać publicznie?• Jakie są zasady prawnej ochrony danych (prawo autorskie, prawa “sui generis”, dane osobowe)?• Jakie licencje są stosowane w udostępnianiu danych badawczych?• Jak zarządzać prawami do danych w kontekście otwartego udostępniania? Warsztaty będą się składać z części teoretycznej i krótkich ćwiczeń. Odbędą się w języku polskim, ale niektóre wykorzystywane w czasie zajęć materiały (np. przykładowe zbiory danych lub plany zarządzania danymi) mogą być w języku angielskim. Uwaga! Program nie obejmuje następujących zagadnień: czyszczenie i analiza danych, tworzenie baz danych, techniczne aspekty poszczególnych formatów plików. Formularz rejestracyjny: http://akademia.icm.edu.pl/szkolenia/warsztaty-zarzadzania-danymi-badawczymi-gdansku/ [rejestracja zakończona] Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona; o przyjęciu na warsztaty decydować będzie kolejność zgłoszeń. Podczas warsztatów przewidziana jest przerwa na kawę oraz poczęstunek. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w warsztatach.
17
kwietnia
2019
Warszawa
Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi
Serdecznie zapraszamy na warsztaty z zarządzania danymi badawczymi (Research Data Management – RDM), organizowane przez Platformę Otwartej Nauki we współpracy z działającym w ramach projektu OpenAIRE Krajowym Biurem Otwartego Dostępu. Warsztaty odbędą się w dwóch terminach do wyboru: 8 oraz 17 kwietnia 2019 r. w godzinach 10:00 – 16:00, w siedzibie ICM UW w Warszawie, przy ul. Pawińskiego 5A. Warsztaty są przeznaczone dla doktorantów i badaczy ze wszystkich dziedzin nauki. W czasie warsztatów omówione zostaną m.in. następujące kwestie: Co to są dane badawcze i jakie są korzyści z prawidłowego zarządzania danymi badawczymi? Na co należy zwracać uwagę przy wybieraniu i przygotowywaniu danych do długoterminowego przechowywania? Czym jest Plan Zarządzania Danymi (Data Management Plan; DMP)? Kiedy dane badawcze można lub należy udostępniać publicznie? Jakie są zasady prawnej ochrony danych (prawo autorskie, prawa "sui generis", dane osobowe)? Jakie licencje są stosowane w udostępnianiu danych badawczych? Jak zarządzać prawami do danych w kontekście otwartego udostępniania?   Warsztaty będą się składać z części teoretycznej i krótkich ćwiczeń. Odbędą się w języku polskim, ale niektóre wykorzystywane w czasie zajęć materiały (np. przykładowe zbiory danych lub plany zarządzania danymi) mogą być w języku angielskim. Uwaga! Program nie obejmuje następujących zagadnień: czyszczenie i analiza danych, tworzenie baz danych, techniczne aspekty poszczególnych formatów plików. Wszystkich zainteresowanych prosimy o rejestrację przez formularze zgłoszeniowe: 8 kwietnia (poniedziałek): https://ankiety.icm.edu.pl/index.php/893665 [rejestracja zakończona] 17 kwietnia (środa): https://ankiety.icm.edu.pl/index.php/984146 [rejestracja zakończona]   Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona; o przyjęciu na warsztaty decydować będzie kolejność zgłoszeń. Podczas warsztatów przewidziana jest przerwa na kawę oraz poczęstunek. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w warsztatach.
15
czerwca
2018
Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi
Serdecznie zapraszamy na kolejne warsztaty z zarządzania danymi badawczymi (Research Data Management - RDM), organizowane przez Platformę Otwartej Nauki we współpracy z działającym w ramach projektu OpenAIRE Krajowym Biurem Otwartego Dostępu. Warsztaty odbędą się 15 czerwca 2018 r. w godzinach 10:30 - 15:00, w siedzibie ICM UW w Warszawie, przy ul. Pawińskiego 5A. Warsztaty są przeznaczone dla doktorantów i badaczy ze wszystkich dziedzin nauki. W czasie warsztatów omówione zostaną m.in. następujące kwestie: • Co to są dane badawcze i jakie są korzyści z prawidłowego zarządzania danymi badawczymi?• Na co należy zwracać uwagę przy wybieraniu i przygotowywaniu danych do długoterminowego przechowywania?• Czym jest Plan Zarządzania Danymi (Data Management Plan; DMP)?• Kiedy dane badawcze można lub należy udostępniać publicznie?• Na jakie kwestie prawne zwrócić uwagę udostępniając dane? Warsztaty będą się składać z części teoretycznej i krótkich ćwiczeń. Odbędą się w języku polskim, ale niektóre wykorzystywane w czasie zajęć materiały (np. przykładowe zbiory danych lub plany zarządzania danymi) mogą być w języku angielskim. Uwaga! Program nie obejmuje następujących zagadnień: czyszczenie i analiza danych, tworzenie baz danych, techniczne aspekty poszczególnych formatów plików. Wszystkich zainteresowanych prosimy o rejestrację przez formularz zgłoszeniowy. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona – o przyjęciu na warsztaty decydować będzie kolejność zgłoszeń.                                   
12
czerwca
2018
Poznań, ul. Wojska Polskiego 52
Seminarium dla wydawców i redakcji czasopism naukowych
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, Baza Agro oraz Baza CEJSH serdecznie zapraszają na seminarium: “Biblioteka Nauki jako narzędzie otwartej dystrybucji czasopism naukowych”, które odbędzie się 12 czerwca 2018 r. w godzinach 11.00-13.30 w Poznaniu, na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Wojska Polskiego 52 w Kolegium Rungego. “Biblioteka Nauki” to prowadzona przez ICM UW we współpracy z bazami bibliograficznymi ze wszystkich dziedzin nauki platforma polskich czasopism naukowych w otwartym dostępie. Obecnie dostępne są na niej pełne teksty ponad 800 czasopism naukowych. Seminarium przeznaczone jest dla redakcji i wydawców czasopism naukowych z obszaru województw wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz lubuskiego. Jego uczestnicy dowiedzą się m.in.: • czym charakteryzują się otwarte modele dystrybucji treści naukowych i w jaki sposób można powiązać je z modelami biznesowymi wydawców uczelnianych i komercyjnych, • jak realizować zalecenia MNiSW dla wydawców czasopism naukowych zawarte w “Kierunkach rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce”, • jak działa serwis "Biblioteka Nauki" • jakie korzyści przynosi wydawnictwu współpraca z pełnotekstowymi bazami bibliograficznymi AGRO oraz CEJSH. Udział w seminarium jest bezpłatny, osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Dla uczestników seminarium przewidziano poczęstunek.