Newsletter

Research Data Management

Sporządzanie planów zarządzania danymi badawczymi, jak również udostępnianie danych w sposób otwarty jest coraz częściej wymagane przez instytucje prowadzące i finansujące badania naukowe. Rozwiązania w tym zakresie przyjęła m.in. Komisja Europejska w ramach programu Horyzont 2020, a w Polsce Narodowe Centrum Nauki.

Odpowiednie zaplanowanie zarządzania danymi badawczymi ułatwia prowadzenie badań, zarządzanie projektem i pracą zespołu badawczego, planowanie budżetu i spełnienie wymogów grantodawcy, a także opracowanie zasad bezpiecznego, długoterminowego przechowywania danych.

Otwarty dostęp do danych badawczych sprzyja rozwojowi nauki: wspomaga komunikację i współpracę między badaczami, umożliwia weryfikację wyników badań i przeprowadzenie nowych analiz na bazie istniejących danych. Udostępnianie danych badawczych może ponadto wspomagać rozwój gospodarczy i innowacyjność, a także zwiększać zaufanie do nauki i angażować społeczeństwo w badania, np. w ramach rozwijania inicjatyw nauki obywatelskiej. Z otwartych danych korzystać mogą osoby spoza środowiska naukowego: specjaliści z różnych dziedzin, dziennikarze, pracownicy administracji publicznej czy organizacji pozarządowych.