Newsletter
Aktualności

Webinarium na temat modeli biznesowych publikowania otwartych monografii

4 października 2022 r. w godzinach 11:00-13:00 odbędzie się webinarium na temat modeli biznesowych publikowania monografii naukowych w otwartym dostępie. Wydarzenie organizujemy we współpracy z Komisją ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP.

Program wydarzenia:

11:00 przywitanie uczestników przez organizatorów
11:15 prezentacje zaproszonych gości:

  • Lucy Barnes (SPARC Europe)
  • Lara Speicher (University College London Press)
  • Emily Poznanski (Central European University Press)


12:00 sesja pytań i odpowiedzi z prelegentami

Ta część spotkania prowadzona będzie w języku angielskim, bez tłumaczenia na język polski.

Po zakończeniu dyskusji z prelegentami proponujemy w pozostałym czasie wymianę doświadczeń uczestników w języku polskim.

Spotkanie odbędzie się na platformie Clickmeeting. Formularz rejestracyjny:

https://supercomputingfrontiers.clickmeeting.com/modele-biznesowe-publikowania-monografii-naukowych-w-otwartym-dostepie/register