Newsletter
Aktualności

EOSC Festival – the National Tripartite Event Poland

W dniach 24-26 października 2022 r. odbędzie się EOSC Festival – the National Tripartite Event Poland, wydarzenie promujące Europejską Chmurę Otwartej Nauki (European Open Science Cloud, EOSC). Wydarzenie organizowane jest pod hasłem Otwarta Nauka dla lepszej nauki (Open Science for Better Science).

Organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki, które pełni rolę krajowego przedstawiciela w EOSC Association. Celem wydarzenia jest prezentacja EOSC, wzmocnienie współpracy pomiędzy interesariuszami zaangażowanymi w rozwój EOSC, promocja EOSC w Polsce oraz zebranie informacji o najlepszych praktykach w zakresie infrastruktury, usług i narzędzi oraz umiejętności i kompetencji istotnych dla EOSC.

W wydarzeniu udział wezmą Jakub Szprot (w panelach "EOSC and Open Science Policy Development in Poland: objectives and challenges" i "Skills and competencies" oraz Natalia Gruenpeter (w panelu "Tools and services"). 

Dodatkowe informacje na temat wydarzenia znaleźć można na stronie NCN.