Newsletter
Aktualności

Kwestionariusze na temat kolekcji instytucjonalnych w Repozytorium Otwartych Danych RepOD

W witrynie informacyjnej Repozytorium Otwartych Danych RepOD opublikowaliśmy kwestionariusze dotyczące zarządzania kolekcjami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przybliżają one sposób działania kolekcji, formy wsparcia badaczy w udostępnianiu danych, a także wyzwania związane z zarządzaniem danymi w instytucji. Na pytania zawarte w kwestionariuszu odpowiedziały osoby zajmujące się zarządzaniem kolekcjami i wsparciem badaczy – Krzysztof Gmerek z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Dominika Czyżak, Kamila Perlik, Karolina Zawada i Dominik Piotrowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

      

 

W Repozytorium Otwartych Danych RepOD działa już 12 kolekcji instytucjonalnych, a kolejne będę uruchamiane w nadchodzących miesiącach. Kolekcje są widoczne na głównej stronie Repozytorium, gdzie zamieszczono logotypy instytucji będące odnośnikami do odpowiednich kolekcji. Więcej informacji na temat możliwości współpracy znaleźć można w witrynie informacyjnej repozytorium.