Newsletter
Aktualności

Szkolenie dla doktorantów UW

Zapraszamy na zdalne szkolenie z zarządzania danymi badawczymi oraz korzystania z instytucjonalnego repozytorium danych badawczych Uniwersytetu Warszawskiego – "Dane Badawcze UW" (https://danebadawcze.uw.edu.pl/). Szkolenie jest przeznaczone dla doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego.

Termin szkolenia i rejestracja:

25 kwietnia 2024 r. (czwartek), godz. 9:30–13:15.

Rejestracja: https://icm.clickmeeting.com/rdm20240425/register 

 

Program szkolenia:

Część 1: Przygotowanie danych badawczych do udostępniania (120 minut)

1. Dane badawcze – definicje
2. Korzyści płynące z prawidłowego zarządzania danymi badawczymi
3. Plan Zarządzania Danymi (Data Management Plan; DMP)
4. Dane w Horyzoncie Europa i grantach NCN
5. Selekcja i przygotowywanie danych do udostępnienia
6. Deponowanie przykładowego zbioru danych w Repozytorium Dane Badawcze UW

Przerwa (15 minut)

Część 2: Prawne aspekty udostępniania danych badawczych (90 minut)

1. Dane badawcze jako przedmiot regulacji prawnej
2. Udostępnianie danych badawczych z perspektywy prawa własności intelektualnej
3. Udostępnianie danych badawczych z perspektywy ochrony danych osobowych
4. Udostępnianie danych badawczych a komercjalizacja wyników badań naukowych
5. Stosowanie wolnych licencji (Creative Commons i Open Data Commons)

W ramach szkolenia zaplanowano również czas na sesje pytań i odpowiedzi.

 

Szkolenia organizowane są przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Szkolenia realizowane są w ramach działania I.3.6. "Humanistyka cyfrowa" programu "Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza".