Newsletter
Aktualności

Szkolenia z obsługi repozytorium "Dane Badawcze UW"

Zapraszamy na kolejne zdalne szkolenia z zakresu obsługi instytucjonalnego repozytorium danych badawczych Uniwersytetu Warszawskiego – „Dane Badawcze UW” (https://danebadawcze.uw.edu.pl/). Webinaria są przeznaczone dla pracowników i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego. Są skróconą wersją serii szkoleń „Repozytorium Dane Badawcze UW – przygotowanie danych i korzystanie z platformy”, realizowanych przez ICM UW w styczniu i lutym 2024 r.

Terminy szkoleń i rejestracja:

21 maja 2024 r. (wtorek), godz. 14:00–15:15. Rejestracja: https://icm.clickmeeting.com/dbuw21052024/register 

22 maja 2024 r. (środa), godz. 10:00–11:15. Rejestracja: https://icm.clickmeeting.com/dbuw22052024/register 

Szkolenia będą podzielone na dwie części: prezentacja repozytorium (25 minut) oraz instrukcja deponowania przykładowego zbioru danych (25 minut). Zaplanowano również czas na sesję pytań i odpowiedzi.

Szkolenia poprowadzą Magdalena Bielińska, Agnieszka Cybulska-Phelan i Wojciech Fenrich z Platformy Otwartej Nauki (ICM UW).

Szkolenia organizowane są przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Szkolenia realizowane są w ramach działania I.3.6. „Humanistyka cyfrowa” programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.