Newsletter
Aktualności

Udział ICM w projekcie CRAFT-OA

W styczniu 2023 r. rozpoczął się projekt „Creating a Robust Accessible Federated Technology for Open Access” (CRAFT-OA), w którym udział bierze Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem projektu jest wzmocnienie diamentowego modelu otwartego dostępu, czyli publikowania w otwartych czasopismach bez opłat ani po stronie autorów (za publikację w otwartym dostępie), ani czytelników (za dostęp do treści). Dzięki opracowaniu i udostępnieniu konkretnych usług i narzędzi obejmujących cały cykl wydawniczy projekt CRAFT-OA umożliwi lokalnym i regionalnym platformom wydawniczym oraz dostawcom usług rozwój, profesjonalizację i zwiększenie interoperacyjności z innymi systemami informacji naukowej. 

Projekt koncentruje się na czterech obszarach działań mających na celu rozwijanie modelu diamentowego: opracowaniu ulepszeń technicznych dla platform wydawniczych; rozwoju   oprogramowania, z którego korzystają czasopisma; stworzeniu społeczności praktyków w celu wspierania rozwoju infrastruktury oraz zwiększenia widoczności i rozpoznawalności modelu diamentowego; zintegrowaniu publikacji diamentowych z rozwiązaniami przyjmowanymi w ramach Europejskiej Chmury Otwartej Nauki (EOSC) i w innych agregatorach danych.

Zadaniem ICM w projekcie jest utworzenie globalnego katalogu czasopism otwartych oraz ich zawartości (tzw. Diamond Discovery Hub). Katalog będzie te dane gromadził, indeksował i udostępniał w różnych formatach do pobrania przez systemy zewnętrzne, takie jak np. DOAJ czy WoS. Dane będzie można również przeszukiwać i przeglądać przez interfejs www. Dodatkowo w ramach projektu ICM będzie uczestniczył w integracji stworzonych narzędzi i zgromadzonych danych z platformą EOSC. 

Projekt CRAFT-OA realizują 23 organizacje z 14 krajów europejskich, za koordynację odpowiada Uniwersytet w Getyndze (na stronie uniwersytetu znaleźć można więcej informacji o projekcie), a polskimi partnerami są ICM oraz Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Projekt finansowany jest ze środków programu Horyzont Europa.