Newsletter
Aktualności

Webinaria na temat repozytoriów i udostępniania danych badawczych

Zapraszamy na dwa webinaria na temat otwartego udostępniania danych badawczych organizowane przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW) we współpracy z Narodowym Centrum Nauki.

 

Repozytoria danych badawczych

19 maja (piątek), godz. 12:00 – 13:00

Podczas webinarium omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • rodzaje repozytoriów danych badawczych (instytucjonalne, specjalistyczne, dziedzinowe, ogólnego przeznaczenia),

  • kryteria wyboru właściwego repozytorium,

  • przykłady repozytoriów;

  • ogólne zasady udostępniania danych w repozytoriach.

Szkolenie poprowadzi Wojciech Fenrich z Platformy Otwartej Nauki (ICM UW). W ramach webinarium przewidziany jest czas na pytania i odpowiedzi.

Rejestracja na webinarium za pośrednictwem formularza Clickmeeting: https://icm.clickmeeting.com/repozytoria-danych-badawczych/register

Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsc. Potwierdzenie udziału zostanie przesłane drogą e-mailową.

 

Aktualizacja 16 maja 2023: Limit miejsc na webinarium został wyczerpany. Osoby zarejestrowane otrzymały zaproszenie wraz z linkiem dostępu z systemu ClickMeeting.

 

Udostępnianie danych badawczych w sposób umożliwiający ich ponowne wykorzystanie

22 maja (poniedziałek), godz. 15:00 – 16:00

Podczas webinarium omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • możliwość ponownego wykorzystania danych w kontekście zasady Reusable,

  • prawna ochrona różnych rodzajów danych a ponowne wykorzystanie,

  • korzystanie z wolnych licencji.

Szkolenie poprowadzi Krzysztof Siewicz z Platformy Otwartej Nauki (ICM UW). W ramach webinarium przewidziany jest czas na pytania i odpowiedzi.

Rejestracja na webinarium za pośrednictwem formularza Clickmeeting: https://icm.clickmeeting.com/udostepnianie-danych-badawczych-w-sposob-umozliwiajacy-ich-ponowne-wykorzystanie/register

Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsc. Potwierdzenie udziału zostanie przesłane drogą e-mailową.

Nagrania z webinariów udostępnione zostaną w ramach kursu z zarządzania danymi badawczymi dla naukowców i data stewardów, który uruchomiony zostanie na platformie Navoica (https://navoica.pl/).