Newsletter
Aktualności

Podsumowanie webinarium na temat prawnych aspektów wydawania książek w otwartym dostępie

15 grudnia 2022 r. zakończyliśmy cykl webinariów na temat publikacji książek naukowych w otwartym dostępie, organizowanych we współpracy z Komisją ds. Wydawnictw Naukowych przy KRASP. Ostatnie spotkanie poświęcone było aspektom prawnym, które omówiła dr Sybilla Stanisławska-Kloc (adwokat, Katedra Prawa Własności Intelektualnej, Uniwersytet Jagielloński) oraz dr Krzysztof Siewicz z naszego zespołu. Prezentacje dotyczyły prawa autorskiego, umów wydawniczych oraz licencji Creative Commons, a także wymogów wynikających z polityk otwartości instytucji finansujących badania naukowe.

Omówione zostały wynikające z prawa autorskiego wymagania względem umów z autorami, stosowane w praktyce rozwiązania mające na celu udostępnianie publikacji w sposób otwarty, rodzaje wolnych i otwartych licencji, a także zasygnalizowane zostały zmiany nadchodzące w związku z oczekującym wdrożeniem najnowszych przepisów UE w tym obszarze.

Prezentacje:

Umowy dot. autorskich praw majątkowych w praktyce wydawców książek naukowych

Prawne aspekty otwartego dostępu

Nagranie z webinarium dostępne jest na naszym kanale YouTube.