Newsletter
Aktualności

Podsumowanie spotkania o technicznych aspektach wydawania książek w otwartym dostępie

21 listopada 2022 r. odbyło się webinarium poświęcone technicznym zagadnieniom wymiany danych i metadanych powiązanych z otwartymi monografiami naukowymi.

Wydarzenie rozpoczęło się od prezentacji członków naszego zespołu zaangażowanych w prace nad udostępnianiem monografii w Bibliotece Nauki (https://bibliotekanauki.pl/). Ryszard Burek przedstawił ogólne zasady współpracy z wydawnictwami, a Jan Ciarka omówił kwestie interoperacyjności, w szczególności wymiany metadanych pomiędzy różnymi platformami wydawniczymi a Biblioteką Nauki.

Prezentacje: 

Biblioteka Nauki - techniczne możliwości wymiany metadanych from Platforma Otwartej Nauki

 

Kolejne prezentacje przygotowały przedstawicielki uniwersyteckich wydawnictw. Beata Klyta z Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego przybliżyła założenia, cele i wyzwania związane z wdrażaniem systemu Open Monograph Press. Prezentacja dotyczyła zarówno aspektów organizacyjnych, związanych m.in. z włączeniem platformy w procedury wydawnictwa, jak i aspektów technicznych, w tym obsługi niezbędnych wtyczek czy wymiany metadanych.

Prezentacja: Monografie Naukowe - Uniwersytet Śląski from Platforma Otwartej Nauki

 

Katarzyna Smyczek opowiedziała o platformie czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, która wykorzystuje oprogramowanie Open Journal Systems. Prezentacja uwzględniała schematy publikowania, korzystanie z trwałych identyfikatorów, a także integrację platformy wydawniczej z narzędziami służącymi promocji.

Prezentacja: Platforma czasopism Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego from Platforma Otwartej Nauki

 

Następnie Aleksandra Brzozowska z Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego zaprezentowała uniwersyteckie repozytorium, w szczególności model współpracy z wydawnictwem, a także finansowe, techniczne i prawne aspekty gromadzenia, udostępniania i archiwizowania publikacji naukowych.

Prezentacja: DSpace - doświadczenia Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego from Platforma Otwartej Nauki

 

Kolejna część webinarium prowadzona była w języku angielskim. Profesor John Willinsky, dyrektor Public Knowledge Project, skupił się na praktycznych aspektach korzystania z Open Monograph Press (https://pkp.sfu.ca/omp/). To oprogramowanie open source służące do publikowania książek naukowych, które daje jednocześnie możliwość zarządzania pracami redakcyjnymi i procesem wydawniczym, m.in. w zakresie recenzji, edycji, katalogowania oraz publikacji i promocji.

Kolejne spotkanie w cyklu webinariów na temat otwartych monografii odbędzie się 15 grudnia 2022 i poświęcone będzie aspektom prawnym. Szczegóły znaleźć można w aktualnościach na naszej stronie.

Nagrania z webinarium dostępne są na naszym kanale YouTube: część 1 - prezentacje w języku polskim, część 2- prezentacja Johna Willinsky'ego w języku angielskim.