Newsletter
Aktualności

Zaproszenie do udziału w panelu: Be Open – Be Scientist! The global transformation of science

15. lipca 2022 r. w Katowicach odbędzie się ogólnoeuropejska konferencja EuroScience Open Forum 2022 Katowice Regional Site.

W wydarzeniu weźmie udział m.in. dr Natalia Gruenpeter z Platformy Otwartej Nauki ICM UW, która zabierze głos podczas panelu Be Open – Be Scientist! The global transformation of science. Tematami panelu będą czynniki systemowe wspierające realizację polityki Otwartej Nauki, ale także bariery hamujące ten proces. Ponadto podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie, jak lokalne i globalne społeczeństwo korzystać może z dobra wspólnego, jakim jest Otwarta Nauka.

Z kolei w panelu Effective scientific publisher. A look into the future - Publishers weźmie udział dr Krzysztof Siewicz z Platformy Otwartej Nauki ICM UW, który zaprezentuje serwis Biblioteka Nauki i jego korzyści dla wydawców. Podczas tego panelu dyskutowane będą możliwości synergii działań różnych instytucji związanych rozpowszechnianiem treści naukowych, zwłaszcza w kontekście Otwartej Nauki.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Rejestracja trwa do 14.07.2022 r.
Link do rejestracji: https://systemcoffee.pl/?lang=en&go2rej=1&kid=1313.

Więcej informacji na temat EuroScience Open Forum 2022 Katowice Regional Site znajduje się na stronie wydarzenia: https://www.esof.eu/katowice-regional-site/.