Newsletter
Aktualności

Staż w naszym zespole

Zapraszamy na nieodpłatny staż w zespole Platformy Otwartej Nauki Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Jako centrum kompetencji w zakresie otwartych modeli komunikacji naukowej, oferujemy rozwiązania i narzędzia umożliwiające wdrażanie tych modeli oraz wspieramy instytucje i naukowców w dzieleniu się wiedzą.

Jeden z najnowszych zrealizowanych przez nas projektów to Biblioteka Nauki (https://bibliotekanauki.pl/), największa baza naukowa w Polsce, która udostępnia w sposób otwarty pełne teksty czasopism i książek naukowych.

 Kogo potrzebujemy? Osób zainteresowanych pomocą w rozwoju tej platformy i poznaniem dobrych praktyk i standardów w zakresie budowy otwartych zasobów naukowych i zarządzania informacją naukową.

 

Obszar odpowiedzialności:

 • wsparcie Zespołu Otwartej Nauki przy realizacji zadań związanych z obsługą Platformy Polskich Publikacji Naukowych, w tym zwłaszcza kontrola jakości danych (w szczególności weryfikacja poprawności metadanych) artykułów naukowych i książek wprowadzanych na Platformę,
 • korekta językowa tekstów naukowych.

 

Profil kandydata:

 • kierunki studiów: bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, edytorstwo, filologia polska jako obca, dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
 • znajomość zasad gramatyki, ortografii, interpunkcji,
 • swobodne posługiwanie się narzędziami pakietu MS Office oraz narzędziami Google,
 • chęć do pracy w zespole mile widziana znajomość HTML lub XML,
 • mile widziana praktyka w pracy redakcyjnej lub korektorskiej,
 • rzetelność, skrupulatność i odpowiedzialność.

 

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia praktycznej wiedzy w ramach Platformy Otwartej Nauki, w tym poznanie najnowszych trendów obiegu informacji naukowej,
 • poszerzenie umiejętności informatycznych,
 • miłą atmosferę w pracy,
 • wystawiamy zaświadczenia o odbyciu stażu.

 

Zgłoszenia wraz z CV prosimy przesyłać na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.