Newsletter
Aktualności

Nasze zaangażowanie w EOSC Association Task Forces

W październiku 2021 r. rozpoczęła się działalność Task Forces utworzonych przez EOSC Association, stowarzyszenie, którego zadaniem jest zarządzanie ekosystemem European Open Science Cloud (EOSC). Celem przedsięwzięcia jest stworzenie środowiska otwartej nauki, które zapewni naukowcom narzędzia, serwisy i zasoby niezbędne do prowadzenia badań, a także ułatwi wyszukiwanie i ponowne wykorzystywanie rezultatów badań.

Pracownicy Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, w tym osoby z zespołu Platformy Otwartej Nauki, uczestniczyć będą w pracach następujących grup zadaniowych:

  • Rules of participation compliance monitoring,
  • PID policy and implementation,
  • Infrastructure for quality research software,
  • Technical interoperability of data and services,
  • Defining funding models for EOSC,
  • Upskilling countries to engage in EOSC. 

 

W każdym ze wskazanych obszarów grupy wypracują rozwiązania, które mają zostać uwzględnione w aktualizacjach strategicznego planu badań i innowacji EOSC (SRIA) oraz w przygotowaniach do kolejnej fazy programu Horyzont Europa. Więcej informacji na temat stowarzyszenia oraz poszczególnych grup znaleźć można na stronie EOSC Association.