Newsletter
Aktualności

Rezultaty projektów POPC

W październiku zakończyła się realizacja dwóch projektów finansowanych w ramach Poddziałania 2.3.1. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, których liderem był Uniwersytet Warszawski, a jednostką odpowiedzialną za realizację Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW.

W ramach projektu Platforma Polskich Publikacji Naukowych powstała nowa odsłona serwisu Biblioteka Nauki. Platforma służy do przechowywania i udostępniania artykułów i książek naukowych. Biblioteka Nauki zapewnia łatwy, trwały i bezpłatny dostęp do publikacji naukowych wraz z ich metadanymi. Jest stale rozwijana poprzez współpracę z wydawcami, którzy za jej pośrednictwem mogą zwiększyć dostępność, widoczności i łatwość wyszukiwania swoich publikacji.

W ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych powstały trzy repozytoria służące do przechowywania i udostępniania danych badawczych: nowa odsłona Repozytorium Otwartych Danych RepOD, Repozytorium Danych Społecznych RDS oraz Macromolecular Xtallography Raw Data Repository MX-RDR. Serwisy udostępniają dane opracowane w ramach projektu, ale są także otwarte dla wszystkich badaczy zainteresowanych otwartym udostępnianiem swoich danych.