Newsletter
Aktualności

Nasze wystąpienia na IV Pomorskiej Konferencji Open Science

W programie IV Pomorskiej Konferencji Open Science, która odbędzie się w dniach 14-16 kwietnia 2021 r., znalazły się dwa wystąpienia pracowników Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. W sesji na temat projektów i inicjatyw wspierających otwarte udostępnianie wyników badań naukowych, która odbędzie się drugiego dnia konferencji, Natalia Gruenpeter zaprezentuje wnioski ze szkoleń z zarządzania danymi badawczymi, a Wojciech Fenrich założenia i cele projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych.

Konferencja poświęcona jest udostępnianiu danych badawczych, a jej celem jest m.in. zebranie i zaprezentowanie doświadczeń polskich instytucji naukowych w zakresie otwierania danych badawczych. Wydarzenie współfinansowane jest z projektu „Most Danych”. Program wraz z formularzem rejestracyjnym dostępny jest na stronie konferencji.