Newsletter
Aktualności

Wystąpienia w ramach Światowego Dnia Własności Intelektualnej

26 kwietnia jest Światowym Dniem Własności Intelektualnej. Święto to zostało ustanowione w 2000 roku przez Światową Organizację Własności Intelektualnej, aby popularyzować wiedzę na temat tej gałęzi prawa oraz jej wpływu na życie codzienne, twórczość artystyczną, rozwój ekonomiczny czy innowacje. Z okazji tego wydarzenia przez cały ostatni tydzień kwietnia organizowane są konferencje, debaty, wykłady i spotkania.

W ramach tegorocznego Dnia Własności Intelektualnej dr Krzysztof Siewicz z zespołu Platformy Otwartej Nauki weźmie udział w dwóch wydarzeniach.

26 kwietnia 2021 r. - wystąpienie „Platforma Otwartej Nauki ICM UW - infrastruktura dla otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych" w ramach konferencji „Ochrona innowacji w przedsiębiorstwie - komercjalizacja w czasach pandemii”. Prezentacja w sesji „Innowacje jako narzędzie wyjścia z kryzysu”. Konferencja organizowana jest przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych i Siecią Badawczą Łukasiewicz. Konferencja odbędzie się online, rejestracja nie jest wymagana, link do wydarzenia zamieszczony będzie na stronie wydarzenia.

29 kwietnia 2021 r. - wykład „Prawne aspekty udostępniania danych badawczych”, podczas którego omówione zostaną konsekwencje dla korzystania i udostępniania danych wynikające ze współwystępowania w ramach jednego zbioru danych różnych reżimów ochrony, przynależnej często różnym podmiotom. Wydarzenie w ramach IP Week z PACTT (Porozumienie Akademickich Centrów Transferów Technologii). Program i rejestracja na stronie PACCT