Newsletter
Aktualności

Ponad pół miliona artykułów w Bibliotece Nauki

Ponad 500 000 artykułów naukowych dostępnych jest już w Bibliotece Nauki, największym polskim serwisie bezpłatnie udostępniającym publikacje naukowe. To rezultat naszej wieloletniej współpracy z wydawnictwami naukowymi i bazami dziedzinowymi indeksującymi czasopisma naukowe. W Bibliotece Nauki bezpłatnie udostępniane są pełne teksty artykułów naukowych oraz książek wraz z metadanymi. Publikacje można pobrać w formie plików PDF, bez konieczności zakładania konta czy instalowania dodatkowego oprogramowania. Ponad 40% publikacji wydanych zostało na licencjach Creative Commons, które pozwalają na szerokie rozpowszechnianie i ponowne wykorzystanie artykułów. Podczas ostatniego roku całkowita liczba pobrań plików publikacji przekroczyła 6,5 mln.

Z okazji udostępnienia w serwisie ponad 500 000 artykułów organizujemy webinarium z udziałem przedstawicieli instytucji, które dołączyły do Biblioteki Nauki. Zaprezentują oni swoje doświadczenia z realizacji otwartego dostępu do publikacji oraz prawne, organizacyjne i techniczne aspekty działania w tym modelu.

Webinarium odbędzie się 15 listopada 2022 r. o godz. 12:00.

Uprzejmie prosimy o rejestrację poprzez formularz: https://supercomputingfrontiers.clickmeeting.com/biblioteka_nauki/register

Program wydarzenia: 

12:00 - 12:15 Przywitanie uczestników, prezentacja Platformy Otwartej Nauki ICM UW i Biblioteki Nauki 

12:15 - 12:30 Xawery Stańczyk, Główny Urząd Statystyczny 

12:30 - 12:45 Stepan Vidnyanskyj, Instytut Historii Ukrainy, Narodowa Akademia Nauk Ukrainy 

12:45 - 13:00 Monika Małecka-Krawczyk, Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki, Polska Akademia Nauk 

13:00 - 13:15 Aleksandra Szulc, Redakcja PRESSto, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

13:15 - 13:30 Beata Jankowiak-Konik, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 

13:30 - 13:45 Joanna Brońka, Ośrodek Badawczy Facta Ficta 

13:45 - 14:00 Sesja pytań i odpowiedzi 

14:00 zakończenie wydarzenia