Newsletter
Aktualności

200 zbiorów danych w Repozytorium Otwartych Danych RepOD

W Repozytorium Otwartych Danych RepOD znajduje się już 200 zbiorów danych zdeponowanych przez badaczy z polskich instytucji naukowych. Łączna liczba pobrań udostępnionych plików przekroczyła niedawno 15 000, a liczba użytkowników zarejestrowanych w serwisie i udostępniających w nim dane zbliża się do 500. Wraz z publikacją dwusetnego zbioru uruchomiona została kolekcja Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauki, który podpisał z ICM porozumienie w sprawie korzystania z repozytorium.

„W ramach prowadzonych w Instytucie Badań Systemowych PAN prac naukowo-badawczych, tworzonych jest wiele danych cyfrowych, na przykład zestawy problemów testowych, które powiązane są z już opublikowanymi artykułami lub opracowaniami. W poszukiwaniu możliwości udostępniania takich danych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, szerokiej społeczności naukowej, natknęliśmy się na inicjatywę Repozytorium Otwartych Danych RepOD (prowadzone przez ICM), która w pełni odpowiada naszym potrzebom w tym zakresie. Przy merytorycznym wsparciu personelu ICM utworzyliśmy nasz pierwszy zestaw danych, a tym samym zaczynamy być FAIR (Findability, Accessibility, Interoperability, and Reuse). Uważamy, że publikowanie danych w otwartych repozytoriach przyczynia się do szybszego rozwoju wielu dziedzin nauki.” - Janusz Miroforidis, Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

RepOD to repozytorium ogólnego przeznaczenia, z którego korzystać mogą zarówno indywidualni naukowcy, jak i instytucje naukowe zainteresowane prowadzeniem kolekcji instytucjonalnych. Aktualnie z rozwiązania tego korzysta już kilkanaście instytucji, które już posiadają własne kolekcje bądź przygotowują się do ich uruchomienia (o rozwoju kolekcji instytucjonalnych pisaliśmy w październiku ubiegłego roku).

RepOD jest pierwszym polskim repozytorium danych otwartym dla wszystkich badaczy. Co roku korzysta z niego coraz więcej osób zainteresowanych udostępnianiem danych w sposób uwzględniający zasady FAIR, dobre praktyki oraz wytyczne instytucji finansujących badania naukowe. Nowa odsłona serwisu, uruchomiona w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych, wykorzystuje zmodyfikowane oprogramowanie Dataverse. W ramach projektu, który zakończył się w październiku 2021 roku, powstały także dwa repozytoria dziedzinowe: Repozytorium Otwartych Danych RDS i Macromolecular Xtallography Raw Data Repository MX-RDR.