Newsletter
Aktualności

Tydzień Otwartego Dostępu 2020

W dniach 19-25 października 2020 r. odbędzie się Tydzień Otwartego Dostępu, który w tym roku organizowany jest pod hasłem: „Otwieraj z sensem: działaj, by wyrównywać szanse i zapobiegać wykluczeniu”. Motyw przewodni zaproponowany przez organizację SPARC, organizatora światowych obchodów tygodnia, jest wynikiem dyskusji na temat otwartości jako narzędzia do budowania bardziej sprawiedliwych systemów wymiany wiedzy. Wydarzenie ma charakter globalny i społecznościowy - każdy może włączyć się w obchody, organizując spotkanie, seminarium, warsztaty czy webinarium. Więcej informacji na temat Tygodnia Otwartego Dostępu w Polsce znaleźć można w portalu Uwolnij Naukę.

Jak co roku, jako Platforma Otwartej Nauki angażujemy się w to wydarzenia. Ze względu na pandemię COVID-19 tegoroczne szkolenia organizowane są w formie webinariów.

21 października 2020 - webinarium "Six things publishers can do to promote open research data" z udziałem Iaina Hrynaszkiewicza, eksperta w zakresie otwartej nauki, od wielu lat współpracującego z wydawcami czasopism naukowych, obecnie pracownika PLOS (Public Library of Science). Więcej informacji i rejestracja: http://pon.edu.pl/aktualnosci/186-webinarium-six-things-publishers-can-do-to-promote-open-research-data 

22 października 2020 - webinaria "Jak korzystać z Repozytorium Otwartych Danych RepOD?", dwa szkolenia: o godz. 11:00 organizowane we współpracy z Biblioteką Uniwersytetu Łódzkiego (więcej informacji: http://www.lib.uni.lodz.pl/openaccess/) oraz o godz. 14:00 z Biblioteką Uniwersytecką w Warszawie (https://www.buw.uw.edu.pl/webinarium-jak-korzystac-z-repozytorium-otwartych-danych-repod/).

23 października 2020 - webinarium "Otwarte dane badawcze - wprowadzenie". Więcej informacji i rejestracja: http://pon.edu.pl/aktualnosci/185-webinarium-otwarte-dane-badawcze-wprowadzenie