Newsletter
Wydarzenia

Aktualności

Otwarta nauka na Jubileuszowym Zjeździe Matematyków Polskich
W dniach 3-7 września 2019 r. odbędzie się w Krakowie Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich w stulecie Polskiego Towarzystwa Matematycznego. W ramach zaplanowanych na Zjeździe wystaw i stoisk zaprezentujemy podejmowane przez nas działania na rzecz zwiększenia dostępności, widoczności i oddziaływania dorobku polskich naukowców. Przybliżymy kwestie związane z otwartym dostępem do publikacji naukowych oraz udostępniane na naszych platformach zasoby, w szczególności The Polish Digital Mathematics Library, cyfrową bibliotekę publikacji matematycznych.
100 zestawów danych badawczych w Repozytorium Otwartych Danych RepOD
Już ponad 100 zestawów danych badawczych zdeponowali w Repozytorium Otwartych Danych RepOD polscy i zagraniczni badacze. Serwis RepOD powstał z myślą o naukowcach chcących udostępniać dane badawcze bądź zobowiązanych do tego przez pracodawców lub grantodawców. Każdy ze zdeponowanych w repozytorium zbiorów otrzymuje swój własny numer DOI. Politykę otwartych danych wprowadza coraz więcej instytucji naukowych i agencji finansujących badania naukowe. Wymogi w tym zakresie przyjmują także niektórzy wydawcy czasopism, zobowiązujący autorów do otwartego udostępniania danych koniecznych do weryfikacji ustaleń zawartych w artykule. W Polsce o planach przyjęcia polityki otwartego dostępu do danych poinformowało Narodowe Centrum Nauki. W najbliższym czasie w ramach projektu „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych” uruchomiona zostanie nowa wersja Repozytorium RepOD oparta na oprogramowaniu Dataverse oraz dwa nowe dziedzinowe repozytoria danych: Repozytorium Danych Społecznych oraz Macromolecular Xtallography Raw Data Repository gromadzące dane z zakresu krystalografii.
Platforma Otwartej Nauki na mapie europejskich inicjatyw edukacyjnych
Nasza działalność szkoleniowa zaprezentowana została jako case study w projekcie „Open Science skilling and training initiatives in Europe” zainicjowanym przez grupę roboczą Digital Skills for Library Staff and Researchers, która działa w ramach stowarzyszenia europejskich bibliotek naukowych LIBER. Celem badania jest opis europejskich programów edukacyjnych w obszarze otwartej nauki, a także przybliżenie środowisku bibliotekarzy inspirujących metod, praktyk oraz konkretnych działań, realizowanych przez inicjatywy instytucjonalne, krajowe, a także projektowe. Do wypełnienia kwestionariusza zaproszone zostały instytucje z 28 krajów Europy. Wstępne wyniki, obejmujące odpowiedzi z Polski, Węgier, Niemiec, Danii, Luksemburga, Norwegii i Szwajcarii, zaprezentowane zostały podczas corocznej konferencji stowarzyszenia LIBER, w ramach warsztatu „Open Science Essentials: Towards a Skill Set and Showcases”. Więcej o programach edukacyjnych realizowanych w tych krajach przeczytacie w materiałach zamieszczonych w repozytorium Zenodo.  LIBER CC-BY 4.0 
Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi w Łodzi
Szkoleniem w Łodzi zamknęliśmy cykl 6 warsztatów z zarządzania danymi badawczymi, odbywających się od kwietnia do czerwca w różnych miastach Polski. Ostatnie spotkanie, zorganizowane we współpracy z Centrum Informacyjno-Bibliotecznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, miało miejsce 11 czerwca. W szkoleniu prowadzonym przez Natalię Gruenpeter i Nikodema Rycko wzięły udział 24 osoby, większość uczestników stanowili pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.  
Spotkanie redakcji czasopism naukowych PAN
11 czerwca w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica miało miejsce coroczne spotkanie redakcji czasopism naukowych wydawanych przez PAN z wiceprezesem PAN prof. Stanisławem Filipowiczem. Przedstawiciele Platformy Otwartej Nauki zostal zaproszeni do wzięcia w nim udziału w charakterze ekspertów. Krzysztof Siewicz i Tomasz Lewandowski opowiedzieli zebranym o otwartej nauce w kontekście podpisania przez Narodowe Centrum Nauki tzw. Planu S oraz o otwartych zasobach pełnotekstowych Biblioteki Nauki w kontekście prac nad Polską Platformą Publikacji Naukowych. W spotkaniu wziął również udział Miłosz Sosnowski, redaktor naczelny CEJSH. Przedstawił raport z funkcjonowania prowadzonej przez siebie bazy bibliograficznej oraz perspektywy jej dalszego rozwoju.
Powiększamy zasoby Biblioteki Nauki
Powiększa się grono wydawców udostępniających w sposób otwarty swoje czasopisma w Bibliotece Nauki. Na podstawie umowy zawartej z Polskim Towarzystwem Matematycznym zasoby naszego serwisu powiększyły się o ponad 2100 artykułów z czterech czasopism matematycznych: „Antiquitates Mathematicae”, „Commentationes Mathematicae”, „Didactica Mathematicae” oraz „Mathematica Applicanda”. Do grona współpracujących z nami instytucji dołączyło niedawno także Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, które wkrótce udostępniać będzie w Bibliotece Nauki ponad 50 czasopism, przede wszystkim z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.
Szkolenie na Warszawskich Targach Książki
24 maja 2019 r. podczas Warszawskich Targów Książki zespół Platformy Polskich Publikacji Naukowych przeprowadził szkolenie dla redaktorów czasopism naukowych. W szkoleniu wzięło udział 70 osób z całej Polski. Podczas szkolenia zasprezentowana została Platforma Polskich Publikacji Naukowych - serwis finansowany ze środków POPC, nad którym pracujemy obecnie w ICM. Poruszone zostały m.in. zagadnienia dotyczące wydawania czasopism na wolnych licencjach, procedury przystąpienia do platformy, wprowadzanie danych do bazy, import czy eksport metadanych, a także wybrane zalety udostępniania treści na Platformie. Projekt przewiduje stworzenie, wdrożenie i prowadzenie platformy służącej do przechowywania i udostępniania objętych nim zasobów (pełnych treści artykułów i książek), a także opracowanie oprogramowania służącego do zarządzania zasobami platformy. Na początek, na Platformie znajdzie się 300 000 artykułów naukowych z obecnie prowadzonej w ICM Biblioteki Nauki oraz 540 książek udostępnianych dotychczas w serwisie Otwórz książkę. Dla wydawców i autorów obecność na Platformie Polskich Publikacji Naukowych oznacza przede wszystkim korzyści skali i dobrą widoczność w Internecie (np. w wyszukiwarce Google Scholar). Platforma będzie wyposażona w funkcje ułatwiające zarządzanie zasobami czasopism oraz raportowanie, m.in. przez częściową automatyzację wprowadzania metadanych i możliwość ich eksportu do popularnych formatów i platform (np. POL-index). Szkolenie przeprowadzili Krzysztof Siewicz, Adam Wiciński, Agnieszka Tomasik i Karol Żojdź. Więcej inforacji na temat projektu znaleźć można na stronie Platformy Polskich Publikacji Naukowych.   
Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi
Gdańsk, Kraków i Katowice - to miasta, w których przeprowadziliśmy w tym miesiącu warsztaty z zarządzania danymi badawczymi. W sumie wzięło w nich udział ponad 40 osób: naukowców, doktorantów i bibliotekarzy. Program całodniowych spotkań obejmował zagadnienia prawne oraz praktyczne, a celem warsztatów było m.in. przekazanie uczestnikom wiedzy na temat planów zarządzania danymi badawczymi. Umiejętność przygotowywania takiego dokumentu powinni opanować naukowcy chcący ubiegać się o granty Narodowego Centrum Nauki, ponieważ agencja jeszcze w tym roku chce wprowadzić do wniosków grantowych załączniki ze skróconymi planami zarządzania danymi badawczymi. Warsztaty prowadzili Natalia Gruenpeter oraz Nikodem Rycko, pracownicy Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.    Gdańsk, 7.05.2019, Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego     Kraków, 17.05.2019, Centrum e-Learningu AGH   Katowice, 22.05.2019, CINiBA  
Platforma Polskich Publikacji Naukowych
Jednym z projektów realizowanych przez nas w ICM UW jest Platforma Polskich Publikacji Naukowych – nowoczesny system dystrybucji treści dający wydawcom możliwość dotarcia do globalnego odbiorcy. W ramach projektu Program Operacyjny Polska Cyfrowa tworzymy platformę, która usprawni pracę redakcji dzięki najnowszym rozwiązaniom w dziedzinie interfejsów i doświadczenia użytkownika. Znajdą na niej również zastosowanie stworzone w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego mechanizmy automatyzacji działań. Projekt pozyska do swoich zasobów 90 tys. artykułów naukowych (w tym 25 tys. na licencjach Creative Commons), ale udostępniane na nowej platformie będą również wszystkie zasoby składające się obecnie na Bibliotekę Nauki, czyli prawie 300 tys. dokumentów. W przeciwieństwie do Biblioteki Nauki, Platforma Polskich Publikacji Naukowych nie ogranicza się do czasopism, ale będzie obsługiwać również dystrybucję książek w otwartym dostępie. Dla ICM UW jest to kolejny etap w działalności rozpowszechniania polskich treści naukowych w otwartym dostępie, w której to dziedzinie działamy od prawie 20 lat.
Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi w Warszawie
Rozpoczęliśmy wczoraj serię warsztatów, których celem jest przybliżenie naukowcom zasad tworzenia planu zarządzania danymi badawczymi oraz prawnych aspektów udostępniania danych. Pierwsze spotkanie, prowadzone przez Wojciecha Fenricha i Krzysztofa Siewicza, odbyło się 8 kwietnia w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW w Warszawie. Uczestniczyli w nim naukowcy z różnych dyscyplin zainteresowani dobrymi praktykami oraz wymogami związanymi z udostępnianiem danych. Kolejne warsztaty odbędą się 17 kwietnia w Warszawie, natomiast w maju odwiedzimy inne miasta. Informacje na temat planowanych szkoleń znajdują się w zakładce Wydarzenia.