Newsletter

Nasze publikacje

Towards Open Research Data in Poland

The aim of the report „Towards Open Research Data in Poland” is to provide a starting point for the debate about opening research data in Poland. It consists of two main parts: an analysis of the legal framework and the presentation of the results of an empirical study (a survey and a qualitative study) conducted amongst the Polish academic community. In the appendix, a list of recommendations for the Polish academia is provided.

Otwarty dostęp w instytucjach naukowych

Raport „Otwarty dostęp w instytucjach naukowych” poświęcony jest podstawowym zagadnieniom związanym z wdrażaniem otwartego dostępu na uczelniach i w jednostkach naukowych. W części pierwszej autorzy zarysowują światowe i lokalne tło, zaś w części drugiej przedstawiają rekomendacje dotyczące najważniejszych aspektów wprowadzenia otwartego dostępu na poziomie instytucjonalnym: polityki otwartości i otwartego mandatu, działalności wydawniczej, repozytoriów instytucjonalnych oraz działań informacyjnych i komunikacyjnych. Raport pod redakcją Jakuba Szprota został opracowany w ramach działań Platformy Otwartej Nauki przez zespół autorów z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (Wojciech Fenrich, Tomasz Lewandowski, Krzysztof Siewicz, Michał Starczewski, Lidia Stępińska-Ustasiak, Jakub Szprot). Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 PL.

Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza

Raport “Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza” opisuje stan otwartości w polskiej nauce. Autorzy raportu prezentują kontekst instytucjonalny otwartej nauki, analizują jej aspekty prawne i społeczne, przedstawiają istniejącą infrastrukturę oraz omawiają wyniki przeprowadzonych na potrzeby raportu badań polskich czasopism i naukowców. Raport pod redakcją Jakuba Szprota został opracowany w ramach działań Platformy Otwartej Nauki przez zespół autorów z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (Andrzej Leśniak, Michael Morys-Twarowski, Krzysztof Siewicz, Michał Starczewski, Lidia Stępińska-Ustasiak, Jakub Szprot). Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 PL.

Open Science in Poland 2014. A Diagnosis

The aim of the raport "Open Science in Poland 2014. A Diagnosis" is to present a comprehensive overview of the current state of openness in Polish science. In chapter 1, the authors present the institutional context of Open Science in Poland. In chapter 2, they analyse its selected legal aspects. In chapter 3, the current e-infrastructure of Open Access is described. Chapter 4 summarizes the results of desk research and a survey of Polish scientific journals conducted for the purpose of the report, while chapter 5 is devoted to the survey involving Polish scientists. Chapter 6 is concerned with forms of Open Science other than Open Access and open data. The report, edited by Jakub Szprot, was prepared as part of the Open Science Platform activities. It's available under the Creative Commons Attribution 3.0 PL licence.

Otwarty dostęp

Książka Petera Subera, jednej z kluczowych postaci ruchu Open Access, wprowadza czytelnika w najważniejsze zagadnienia związane z otwartym dostępem do treści naukowych. Stanowi zwięzłe kompendium powstałe z myślą o zabieganych naukowcach. Polski przekład został opracowany w ramach Platformy Otwartej Nauki przez zespół pracowników Centrum Otwartej Nauki ICM UW: Romana Bogacewicza, Macieja Chojnowskiego, Wojciecha Fenricha, Joannę Kielan, Andrzeja Leśniaka, Krzysztofa Siewicza, Michała Starczewskiego i Jakuba Szprota. Książka wydana została w serii “Biblioteka CeON” przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Analysis of Economic Issues Related to Open Access to Scientific Publications

Raport  „Analysis of Economic Issues Related to Open Access to Scientific Publications” poświęcony jest ekonomicznym aspektom otwartego dostępu do publikacji naukowych. Analiza wdrożonych na świecie otwartych modeli z ekonomicznego punktu widzenia uzupełniona jest o przedstawienie obecnych i możliwych sposobów finansowania otwartego dostępu w Polsce. Raport przygotowali Bo-Christer Björk, Wojtek Sylwestrzak i Jakub Szprot w ramach działań Platformy Otwartej Nauki.

Otwarty dostęp do publikacji naukowych - kwestie prawne

Zapraszamy do lektury publikacji Krzysztofa Siewicza "Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne", która wyjaśnia kwestie prawne napotykane przy wdrażaniu otwartego dostępu do publikacji naukowych przez autorów, wydawców, jednostki naukowe oraz instytucje finansujące badania naukowe. Książka w wersji elektronicznej udostępniana jest na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 PL.

Open Research Data: Implications for Science and Society. Conference Abstracts

W dniach 28 - 29 maja 2015 r. odbyła się w Warszawie zorganizowana przez Platformę Otwartej Nauki międzynarodowa konferencja “Open Research Data: Implications for Science and Society”. Niniejsza publikacja zawiera abstrakty oraz rozszerzone abstrakty wystąpień uczestników, którzy zgłosili swój udział w konferencji.

Towards Open Research Data in Poland

The aim of the report „Towards Open Research Data in Poland” is to provide a starting point for the debate about opening research data in Poland. It consists of two main parts: an analysis of the legal framework and the presentation of the results of an empirical study (a survey and a qualitative study) conducted amongst the Polish academic community. In the appendix, a list of recommendations for the Polish academia is provided.

PDF

Otwarty dostęp w instytucjach naukowych

Raport „Otwarty dostęp w instytucjach naukowych” poświęcony jest podstawowym zagadnieniom związanym z wdrażaniem otwartego dostępu na uczelniach i w jednostkach naukowych. W części pierwszej autorzy zarysowują światowe i lokalne tło, zaś w części drugiej przedstawiają rekomendacje dotyczące najważniejszych aspektów wprowadzenia otwartego dostępu na poziomie instytucjonalnym: polityki otwartości i otwartego mandatu, działalności wydawniczej, repozytoriów instytucjonalnych oraz działań informacyjnych i komunikacyjnych. Raport pod redakcją Jakuba Szprota został opracowany w ramach działań Platformy Otwartej Nauki przez zespół autorów z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (Wojciech Fenrich, Tomasz Lewandowski, Krzysztof Siewicz, Michał Starczewski, Lidia Stępińska-Ustasiak, Jakub Szprot). Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 PL.

PDF

Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza

Raport “Otwarta nauka w Polsce 2014. Diagnoza” opisuje stan otwartości w polskiej nauce. Autorzy raportu prezentują kontekst instytucjonalny otwartej nauki, analizują jej aspekty prawne i społeczne, przedstawiają istniejącą infrastrukturę oraz omawiają wyniki przeprowadzonych na potrzeby raportu badań polskich czasopism i naukowców. Raport pod redakcją Jakuba Szprota został opracowany w ramach działań Platformy Otwartej Nauki przez zespół autorów z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (Andrzej Leśniak, Michael Morys-Twarowski, Krzysztof Siewicz, Michał Starczewski, Lidia Stępińska-Ustasiak, Jakub Szprot). Publikacja jest dostępna na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 PL.

PDF

Open Science in Poland 2014. A Diagnosis

The aim of the raport "Open Science in Poland 2014. A Diagnosis" is to present a comprehensive overview of the current state of openness in Polish science. In chapter 1, the authors present the institutional context of Open Science in Poland. In chapter 2, they analyse its selected legal aspects. In chapter 3, the current e-infrastructure of Open Access is described. Chapter 4 summarizes the results of desk research and a survey of Polish scientific journals conducted for the purpose of the report, while chapter 5 is devoted to the survey involving Polish scientists. Chapter 6 is concerned with forms of Open Science other than Open Access and open data. The report, edited by Jakub Szprot, was prepared as part of the Open Science Platform activities. It's available under the Creative Commons Attribution 3.0 PL licence.

PDF

Otwarty dostęp

Książka Petera Subera, jednej z kluczowych postaci ruchu Open Access, wprowadza czytelnika w najważniejsze zagadnienia związane z otwartym dostępem do treści naukowych. Stanowi zwięzłe kompendium powstałe z myślą o zabieganych naukowcach. Polski przekład został opracowany w ramach Platformy Otwartej Nauki przez zespół pracowników Centrum Otwartej Nauki ICM UW: Romana Bogacewicza, Macieja Chojnowskiego, Wojciecha Fenricha, Joannę Kielan, Andrzeja Leśniaka, Krzysztofa Siewicza, Michała Starczewskiego i Jakuba Szprota. Książka wydana została w serii “Biblioteka CeON” przez Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

PDF
EPUB
MOBI

Analysis of Economic Issues Related to Open Access to Scientific Publications

Raport  „Analysis of Economic Issues Related to Open Access to Scientific Publications” poświęcony jest ekonomicznym aspektom otwartego dostępu do publikacji naukowych. Analiza wdrożonych na świecie otwartych modeli z ekonomicznego punktu widzenia uzupełniona jest o przedstawienie obecnych i możliwych sposobów finansowania otwartego dostępu w Polsce. Raport przygotowali Bo-Christer Björk, Wojtek Sylwestrzak i Jakub Szprot w ramach działań Platformy Otwartej Nauki.

PDF

Otwarty dostęp do publikacji naukowych - kwestie prawne

Zapraszamy do lektury publikacji Krzysztofa Siewicza "Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne", która wyjaśnia kwestie prawne napotykane przy wdrażaniu otwartego dostępu do publikacji naukowych przez autorów, wydawców, jednostki naukowe oraz instytucje finansujące badania naukowe. Książka w wersji elektronicznej udostępniana jest na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 PL.

PDF
EPUB
MOBI

Open Research Data: Implications for Science and Society. Conference Abstracts

W dniach 28 - 29 maja 2015 r. odbyła się w Warszawie zorganizowana przez Platformę Otwartej Nauki międzynarodowa konferencja “Open Research Data: Implications for Science and Society”. Niniejsza publikacja zawiera abstrakty oraz rozszerzone abstrakty wystąpień uczestników, którzy zgłosili swój udział w konferencji.

PDF