Newsletter

Aktualności

Ponad 300 000 artykułów z 1000 polskich czasopism naukowych w Bibliotece Nauki

W Bibliotece Nauki udostępniamy już pełne teksty ponad 300 000 artykułów z 1000 polskich czasopism naukowych. To osiągnięcie chcemy potraktować jako okazję do podsumowania wieloletnich działań zespołu ICM UW na rzecz otwartości w nauce oraz spotkania z wydawcami i redakcjami czasopism naukowych, dzięki którym możliwe jest rozwijanie zasobów otwartej nauki. 

Serdecznie zapraszamy 21 października 2019 r. do Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie na warsztaty Praktyczne perspektywy publikowania naukowego, które kierujemy do wydawców i redaktorów czasopism naukowych. Podczas wydarzenia chcemy porozmawiać o aktualnej sytuacji czasopism w Polsce, w szczególności o potrzebach i oczekiwaniach wydawców oraz redakcji związanych z otwartym dostępem. Wspólnie zastanowimy się, jak zapewnić otwartość, a jednocześnie sprostać wyzwaniom wynikającym ze zmian w obszarze prawa i polityki naukowej państwa.

Aktualnie przyjmujemy zgłoszenia propozycji warsztatów, które mogą dotyczyć zagadnień takich jak:

  • Otwarty dostęp do czasopism naukowych – praktyczne aspekty, szanse i wyzwania
  • Cytowania, międzynarodowa widoczność i inne korzyści z indeksowania czasopism w bazach i rejestrach oraz udostępniania ich w repozytoriach
  • Polityki czasopism w zakresie praw autorskich i samodzielnej archiwizacji artykułów w repozytoriach, a także otwartego udostępniania danych badawczych powiązanych z artykułami
  • Ocena czasopism naukowych, wymogi programu „Wsparcie dla czasopism” a udostępnianie czasopisma w internecie – praktyczne wskazówki i narzędzia
  • Dobre praktyki wydawnicze – wytyczne COPE, proces recenzji, rada naukowa czasopisma, współpraca z autorami
  • Narzędzia do zarządzania procesem wydawniczym (np. Open Journal Systems)
  • Trwałe identyfikatory (DOI, ORCID)

 

Więcej informacji na stronie wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy!

PoprzedniNastępny