Newsletter

Pakiet repozytoryjny

Pakiet repozytoryjny ma na celu ułatwienie tworzenia otwartych repozytoriów instytucjonalnych – zarówno od strony infrastrukturalnej, jak i prawnej.

Pakiet zawiera otwarte oprogramowanie DSpace (najczęściej wykorzystywane przez uczelnie na świecie) – w polskiej wersji językowej, gotowe do instalacji.

W ramach pakietu dostępne są również dokumenty prawne:

1. memorandum dotyczące wprowadzenia otwartego mandatu wobec publikacji naukowych;
2. wzór regulaminu korzystania z repozytorium;
3. wzór umowy licencyjnej niewyłącznej, z którego autorzy mogą korzystać w kontaktach z wydawcami.

Do pobrania:

 

Informacje dodatkowe:

  • W kwestiach związanych z oprogramowaniem DSpace prosimy o kontakt pod adresem dspace@ceon.pl.
  • W kwestiach prawnych prosimy o kontakt pod adresem prawo@ceon.pl.
  • W pozostałych kwestiach prosimy o kontakt pod adresem info@ceon.pl.