Newsletter

Aktualności

Wsparcie czasopism we wprowadzaniu danych do systemu POL-index

Serwis służący do wprowadzania danych do systemu POL-index (https://pbn.nauka.gov.pl/polindex/) został uruchomiony 20 lipca 2015 r. Przedstawiciele czasopism naukowych mogą wprowadzać do niego dane do 13 października 2015 r. W celu ograniczenia konieczności wielokrotnego wprowadzania tych samych danych, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW przygotowało narzędzie umożliwiające import danych z baz tworzących Bibliotekę Nauki (AGRO, BazEkon, BazTech, CEJSH, DML-PL i PSJD) do systemu POL-index.

Przedstawiciel czasopisma powinien:

1. zwrócić się do odpowiedniej bazy z prośbą o przekazanie danych, najpóźniej do 29 września 2015 r.;
2. zaimportować dane do systemu POL-index (zgodnie z otrzymaną instrukcją);
3. sprawdzić i ewentualnie poprawić lub uzupełnić dane;
4. zatwierdzić ostatecznie wprowadzone dane.


Osoby do kontaktu:


Baza AGRO: Zofia Kasprzak, zokasprz (at) up.poznan.pl
Baza BazEkon: Urszula Cieraszewska, cierasze (at) uek.krakow.pl
Baza BazTech: Lidia Derfert-Wolf, lidka (at) utp.edu.pl
Baza CEJSH: Miłosz Sosnowski, milosz.sosnowski (at) amu.edu.pl
Baza DML-PL: Katarzyna Zamłyńska, k.zamlynska (at) icm.edu.pl
Baza PSJD: Maciej Strybel, psjd-redakcja (at) ceon.pl

Zwracamy uwagę, że pełna odpowiedzialność za kompletność i poprawność danych w systemie POL-index spoczywa na przedstawicielach czasopism.

PoprzedniNastępny