Newsletter

Aktualności

Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi
W piątek, 15 czerwca, miały miejsce ostatnie przed wakacjami warsztaty z zarządzania danymi badawczymi. Warsztaty składały się z dwóch części. W pierwszej Wojciech Fenrich wprowadził uczestników w zagadnienia tworzenia planu zarządzania danymi badawczymi i stosowaniu kryteriów oceny, które dane można udostępnić i kiedy. Druga część, prowadzona przez Michała Starczewskiego, poświęcona była kwestiom prawnym, które często występują w przypadku danych badawczych.
Seminarium dla wydawców
12 czerwca 2018 roku w Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyło się seminarium "Biblioteka Nauki jako narzędzie otwartej dystrybucji czasopism naukowych". W seminarium uczestniczyli przedstawiciele redakcji oraz wydawców czasopism naukowych z obszaru województw wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz lubuskiego. W wystąpieniu Wojciecha Fenricha (ICM UW) zarysowana została tematyka otwartego dostępu do publikacji naukowych. Zasadom funkcjonowania serwisu Biblioteka Nauki poświęcone było wystąpienie Tomasza Lewandowskiego (ICM UW). Prezentacje Krzysztofa Gmerka (UPP) oraz Miłosza Sosnowskiego (UAM) pozwoliły słuchaczom zapoznać się z pełnotekstowymi bazami bibliograficznymi AGRO oraz CEJSH.  
Biblioteka Nauki jako narzędzie otwartej dystrybucji czasopism naukowych
28 maja 2018 roku w Krakowie odbyło się seminarium "Biblioteka Nauki jako narzędzie otwartej dystrybucji czasopism naukowych", na które zaprosiliśmy wydawców i redaktorów. Jego celem było przybliżenie szans, jakie stwarzają elektroniczne środki komunikacji, ale także przedstawienie konkretnych możliwości rozpowszechniania treści naukowych za pośrednictwem Biblioteki Nauki. Najpierw Wojciech Fenrich przedstawił zgromadzonym korzyści, jakie czasopismo naukowe czerpie z dystrybucji w modelu otwartym. Następnie Tomasz Lewandowski opisał model współpracy z Biblioteką Nauki i przedstawił jej najważniejsze cechy jako platformy dytrybucji treści naukowych. W ostatniej części spotkania Dorota Buzdygan i Lidia Derfert-Wolf przedstawiły bazę czasopism BazTech. W spotkaniu, które odbyło się w budynku "Kotłowni" na Politechnice Krakowskiej, uczestniczyło ponad 50 osób. Planujemy organizację wkrótce kolejnych seminariów dla wydawców i redaktorów także w innych miastach.    
Kwietniowe warsztaty z zarządzania danymi badawczymi
W dniach 24 i 27 kwietnia 2018 r. odbyły się kolejne warsztaty z zarządzania danymi badawczymi. Tym razem poprowadzili je Wojciech Fenrich i Michał Starczewski. Przed wakacjami planujemy jeszcze jedne warsztaty poświęcone zarządzaniu danymi.      
Prawne aspekty udostępniania danych badawczych w humanistyce
6 kwietnia 2018 r. w siedzibie Laboratorium Cyfrowym Humanistyki UW odbyły się warsztaty o prawnych aspektach udostępniania danych badawczych w humanistyce. Poprowadził je Michał Starczewski z zespołu Platformy Otwartej Nauki. W czasie spotkania poruszone zostały zagadnienia prawne, które najczęściej pojawiają się w kontekście badań humanistycznych i społecznych: ochrona baz danych, prawo autorskie, ochrona dóbr osobistych ze szczególnym uwzględnieniem wizerunku, a także ochrona danych osobowych. Warsztaty zostały zorganizowane we współpracy przez OpenAIRE Advance, PON i LaCH.
Otwarta nauka w pigułce. Seminarium
27 marca 2018 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbyło się kolejne seminarium "Otwarta nauka w pigułce". Seminarium, skierowane przede wszystkim do młodych naukowców i doktorantów, miało na celu zwięzłe przedstawienie najważniejszych aspektów otwartej nauki. W pierwszej części spotkania Wojciech Fenrich skupił się na specyfice otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych oraz przyczynach zmiany sposobów komunikowania się przez naukowców (link do prezentacji). Druga część, prowadzona przez Michała Starczewskiego, poświęcona była zagadnieniom prawnym, przede wszystkim prawu autorskiemu (link do prezentacji wkrótce). Seminarium zostalo zorganizowane przez PON i OpenAIRE.      
800 czasopism w Bibliotece Nauki
Dzisiaj liczba polskich czasopism naukowych udostępnianych w otwartym dostępie w Bibliotece Nauki przekroczyła 800. Obejmują one wszystkie obszary wiedzy. Część z tych periodyków jest dostępna na wolnych licencjach Creative Commons, a część na zasadach dozwolonego użytku. W ostatnim czasie do kolekcji dołączyły m.in. "Res Rhetorica" i "Przegląd Geopolityczny". Wraz ze wzrostem liczby czasopism wzrasta liczba artykułów, zbliżając się do 220 tysięcy.    
Warsztaty z zarządzania danymi badawczymi
W dniach 30 listopada oraz 1 i 7 grudnia odbywają się trzy ostatnie w tym roku warsztaty z zarządzania danymi badawczymi. Młodzi naukowcy – doktoranci i pracownicy naukowi z różnych dziedzin nauki – uczestniczą w szkoleniach, które przybliżają im kwestie związane z danymi badawczymi. Dane badawcze to takie dane, które zostają zebrane, wytworzone lub opracowane na potrzeby badań naukowych, we wszystkich obszarach nauki. Mogą one przyjmować bardzo różną postać. Odpowiednie zarządzanie danymi ułatwia prowadzenie badań, dlatego warto poświęcić trochę czasu na przemyślenie kwestii związanych z zarządzaniem danymi w swoim projekcie badawczym. Najlepiej już na początku projektu rozważyć, jakie dane powstaną w trakcie badań, jak je przechowywać i udostępniać w trakcie projektu i po jego zakończeniu, a także które przepisy prawa znajdują zastosowanie w ich przypadku (np. prawo autorskie, ochrona baz danych, ochrona danych osobowych). Wszystkie te aspekty najlepiej omówić w Planie Zarządzania Danymi.
Otwórz, aby inspirować
Tegoroczny Tydzień Otwartego Dostępu trwał w Polsce ponad miesiąc, gdyż jeszcze 21 listopada odbyło się w Białymstoku spotkanie pod hasłem "Otwórz, aby inspirować", nawiązującym do hasła tegorocznego Open Access Week “Open in order to…”. Spotkanie zorganizowała Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku we współpracy z Fundacją Laboratorium Badań i Działań Społecznych "SocLab". W Auli Widowiskowej Wydziału Pedagogiki Tomasz Lewandowski (Platforma Otwartej Nauki, ICM UW) przedstawił zebranym najważniejsze zasady działania wyszukiwarki akademickiej Google Scholar oraz doradził, jak zmaksymalizować szanse na to, by były w niej widoczne publikacje naukowe. Następnie Kamil Śliwowski (Creative Commons Polska) przedstawił najciekawsze jego zdaniem otwarte zasoby edukacyjne i pokazał, w jaki sposób licencje Creative Commons ułatwiają edukację i komunikację naukową. Wieczorem w kawiarni "Kwestia Czasu" dziennikarz i bloger Edwin Bendyk poprowadził dyskusję pod tytułem "Nowy renesans czy samobójstwo oświecenia?", zamykającą tego dnia debatę o otwartości w nauce.    
O otwartym dostępie na Politechnice Warszawskiej
W tym roku, 24 października, w ramach Tygodnia Otwartej Nauki na Politechnice Warszawskiej odbyło się seminarium nawiązujące do hasła „Otwórz, aby...”. Seminarium zostało zorganizowane przez Bibliotekę Główną oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW. Podczas seminarium odbyły się dwa wystąpienia. W pierwszym wystąpieniu dr Alek Tarkowski z Centrum Cyfrowego mówił o otwartym dostępie do publikacji oraz o prawie autorskim, nie tylko w kontekście publikacji naukowych, ale również w odniesieniu do innych działań w Internecie. W drugim wystąpieniu dr Marta Hoffman-Sommer z Platformy Otwartej Nauki w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego prezentowała zagadnienia związane z otwartym udostępnianiem danych naukowych. Na koniec seminarium odbyła się krótka dyskusja. Szczegółowa relacja z seminarium znajduje się na blogu BG PW.