Newsletter

Aktualności

Badanie ankietowe dotyczące udostępniania i wykorzystania danych badawczych

Zespół Platformy Otwartej Nauki działający w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym udostępniania i wykorzystania danych badawczych przez polskich naukowców.

Ankieta przeznaczona jest dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych polskich instytucji akademickich (uczelni, jednostek naukowych PAN oraz instytutów badawczych). Kwestionariusz, którego wypełnienie zajmie ok. 15 minut, do 18 lipca 2015 r. dostępny jest pod adresem:

http://ankieta2015.icm.edu.pl

Opracowanie wyników niniejszego badania stanowić będzie element raportu poświęconego kwestii dostępu do danych badawczych, przygotowywanego aktualnie przez zespół Platformy Otwartej Nauki.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu mailowego: ankieta2015@icm.edu.pl.

PoprzedniNastępny