Newsletter

Aktualności

“Pomocnik Prawny PON” - wsparcie dla wszystkich, którzy chcą udostępniać publikacje naukowe w sposób otwarty

W ramach działań Platformy Otwartej Nauki w ICM UW został stworzony i uruchomiony Pomocnik Prawny PON, który będzie miał swoją premierę podczas Open Access Week 2014. Pomocnik Prawny PON to interaktywne narzędzie, dzięki któremu naukowcy, wydawcy, instytucje finasujące naukę i jednostki naukowe mogą otrzymać rekomendacje prawne odpowiadające ich potrzebom.

Otwarty dostęp, rozumiany jako brak technicznych i prawnych ograniczeń korzystania z umieszczonych w publicznym Internecie materiałów naukowych, dotyczy różnych grup. To naukowcy, którym pomaga w zwiększeniu dostępności i oddziaływania ich publikacji; wydawcy, dla których jest narzędziem zwiększania zasięgu wydawanych czasopism; instytucje naukowe, które chcą promować wyniki badań prowadzonych przez ich pracowników; instytucje finansujące naukę, którym ułatwia rozpowszechnianie rezultatów projektów dofinasowanych z ich środków. Każda z tych grup staje przed innymi wyzwaniami dotyczącymi prawnych aspektów udostępniania treści naukowych.

Pomocnik Prawny Platformy Otwartej Nauki to interaktywne narzędzie, które pozwala uzyskać rekomendacje dotyczące kwestii prawnych związanych z udostępnianianiem treści naukowych. Rozpoczynając korzystanie z serwisu użytkownik odpowiada na pytania, które pozwalają zdiagnozować jego potrzeby. Następnie serwis generuje rekomendacje w oparciu o udzielane przez użytkownika odpowiedzi. Pomocnik Prawny PON podzielony jest na osobne części dedykowane autorom, wydawcom, jednostkom naukowym oraz instytucjom finansującym badania naukowe.
Pomocnik Prawny PON to jeden z wielu efektów działań Platformy Otwartej Nauki.

Autorem treści udostępnianych w Pomocniku Prawnym PON jest dr Krzysztof Siewicz, członek zespołu PON, radca prawny specjalizujący się w prawnych aspektach przetwarzania informacji.

PoprzedniNastępny