Newsletter

Aktualności

RDA meets researchers in Poland

Research Data Alliance (RDA) jest stowarzyszeniem łączącym organizacje i osoby z całego świata dążące do ograniczania barier w dzieleniu się danymi badawczymi.

1 lutego 2017 r. na seminarium w Warszawie RDA zaprezentowało się społeczności polskich naukowców. Leif Laaksonen, koordynator RDA Europe pokrótce omówił sposób działania RDA. Następnie Françoise Genova, która w RDA uczestniczy m.in. w pracach Technical Advisory Board opierając się na własnych doświadczeniach przedstawiła korzyści z zaangażowania w RDA.

Pozostała część seminarium należała do polskich prelegentów z ICM UW, ACK Cyfronet i PCSS.

PoprzedniNastępny