Newsletter

Aktualności

Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu, OpenAIRE 2020

W latach 2016-2017 w ramach projektu OpenAIRE 2020 w ponad trzydziestu krajach europejskich odbywają się Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu (National Open Access Workshops). W Polsce Krajowe Warsztaty OD odbyły się 16 listopada 2016 w Warszawie. Ich organizatorem była Platforma Otwartej Nauki, która prowadzi Krajowe Biuro OD i reprezentuje OpenAIRE w Polsce. W warsztatach wzięło udział ponad 90 osób, które zajmują się OD w swoich jednostkach naukowych.

Warsztaty zaczęły się od wystąpienia Rona Dekkera, jednego z dyrektorów Holenderskiej Organizacji Badań Naukowych (NWO), który obecnie pełni w Komisji Europejskiej funkcję sekretarza niedawno powstałej Open Science Policy Platform. Ron Dekker podkreślał, że otwarty dostęp do publikacji i danych badawczych to tylko część większego zjawiska, jakim jest otwarta nauka, która wiąże się z głębokimi przemianami w całym sposobie dotychczasowego uprawiania nauki i prowadzenia badań naukowych (link do prezentacji).

Następnie wystąpił Mateusz Gaczyński, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju MNiSW, który mówił o rekomendacjach, jakie MNiSW zawarło w opublikowanym w zeszłym roku dokumencie „Kierunki rozwoju OD do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce” (link do prezentacji).

Po przerwie odbyła się długa dyskusja z udziałem panelistów reprezentujących instytucje i środowiska naukowe w Polsce oraz z aktywnym udziałem uczestników warsztatów. Dyskutowano na temat dalszych działań w kwestii OD, rozwiązań proponowanych przez NCN, sytuacji jednostek naukowych, stosunku społeczności naukowej do OD. Panowała zgoda co do tego, że istotne dla rozwoju OD w Polsce byłyby zmiany w ewaluacji naukowców i jednostek naukowych, a także że konieczne są jakieś rozwiązania kwestii finansowania proponowanych działań.

 

KWOD 1

 

PoprzedniNastępny