Newsletter
Aktualności

Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu OpenAIRE, część 2.

25 listopada 2020 roku odbyła się druga część Krajowych Warsztatów Otwartego Dostępu OpenAIRE, poświęcona działaniom w obszarze zarządzania danymi badawczymi i ich otwartego udostępniania. Program wydarzenia obejmował wprowadzenie organizatorów, prezentacje trzech instytucji oraz wykład na temat polityki otwartości Narodowego Centrum Nauki.

Podsumowanie wydarzenia oraz prezentacje znaleźć można na stronie poświęconej politykom otwartości.

Jednym z działań podjętych w ramach przygotowań do warsztatów było monitorowanie polityk otwartości wdrażanych przez polskie jednostki naukowe. Informacje na ten temat gromadzone są od połowy 2019 roku i stale aktualizowane m.in. na stronie Polski w serwisie OpenAIRE oraz na stronie poświęconej warsztatom i politykom otwartości