Polityki otwartości

Polityka otwartości to dokument regulujący kwestie związane z otwartym udostępnianiem wyników badań prowadzonych w instytucjach naukowych i/lub finansowanych przez powołane do tego agencje i fundacje. W Polsce rozwiązania w tym zakresie zalecane są przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: ,,Pierwszym krokiem w kierunku określenia zasad otwartego dostępu powinno być przyjęcie przez każdą jednostkę naukową i uczelnię własnej instytucjonalnej polityki otwartego dostępu” (zob. Otwarty dostęp do publikacji naukowych). Strategiczne kierunki działań określone są w dokumencie „Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce” opracowanym przez MNiSW w 2015 roku (zob. Dokumenty na temat otwartego dostępu).

Od 2015 roku wiele instytucji przyjęło polityki otwartości bądź przygotowuje się do tego kroku. Informacje na ten temat zebrane zostały w opracowaniu przygotowanym przez Koalicję Otwartej Edukacji w 2018 r. (opracowanie Iwony Sójkowskiej i Natalii Gruenpeter).

Dane te są aktualizowane na stronie OpenAIRE (w zakładce Open Science Policy) oraz poniżej.

Uczelnie wyższe, które przyjęły polityki otwartości:

 • Szkoła Główna Handlowa, 22.11.2017 | link
 • Uniwersytet Gdański, 14.12.2017 | link
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 22.02.2018 | link
 • Politechnika Krakowska, 22.03.2019 | link
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 9.10.2019 | link
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, 10.10.2019 | link
 • Uniwersytet Rzeszowski,  28.11.2019 | link
 • Uniwersytet Jagielloński, 20.12.2019 | link
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 23.12.2019 | link
 • Uniwersytet Śląski, 8.01.2020 | link
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 24.02.2020 | link
 • Uniwersytet Wrocławski, 3.04.2020 | link
 • Politechnika Lubelska, 6.11.2020 | link
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 8.01.2021| link

Siedem uczelni medycznych oraz jeden instytut naukowy przyjęło wspólną Politykę Otwartości Polskiej Platformy Medycznej (projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 2.3 POPC, poddziałanie 2.3.1, Typ II projektu: Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki): Wspólna polityka otwartości | link

 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Instytut Medycyny Pracy w Łodzi (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi przyjął pierwszą politykę 28.12.2016 r., następnie 26.09.2018 r. przystąpił do Polityki Otwartości Polskiej Platformy Medycznej)

Instytuty naukowe, które przyjęły politykę otwartości:

 • Instytut Slawistyki PAN, 2.10.2017 | link
 • Instytut Nauk Prawnych PAN, 30.12.2016 | link
 • Instytut Fizyki Jądrowej PAN, b.d. | link
 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, 16.07.2018 | link
 • Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, 12.09.2018 | link
 • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, 14.11.2019 |link
 • Instytut Badań Literackich PAN, 1.02.2021 | link

Przed 2015 rokiem instytucjonalną politykę otwartości przyjęło Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, 7.10.2015 | link