Newsletter

Wydarzenia

online

Open Access to scientific publications and open research data

24
listopada
2022

Szkolenie organizowane dla pracowników Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w ramach współpracy dot. korzystania z repozytoriów publikacji i danych.