Newsletter

Wydarzenia

online

Otwarty dostęp do publikacji naukowych i danych badawczych

22
listopada
2022

Szkolenie organizowane dla pracowników Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk w ramach współpracy dot. korzystania z repozytoriów publikacji i danych.