Newsletter

Aktualności

"Jak zwiększyć zasięg i wpływ czasopisma naukowego?" - seminarium w Łodzi

16 marca 2015 r. w Bibliotece Politechniki Łódzkiej odbyło się seminarium dla wydawców „Jak zwiększyć zasięg i wpływ czasopisma naukowego?”. Przemiany w sposobach dystrybucji treści naukowych są szansą dla środowisk akademickich na poprawę wymiany informacji w nauce, lepszą promocję badań i realizujących je instytucji oraz na lepszą widoczność publikacji naukowych. Wydawcy, którzy odgrywają ważną rolę w cyrkulacji wiedzy mogą wykorzystywać nowe możliwości i narzędzia, ułatwiające zwiększanie zasięgu publikowanych artykułów.

Seminarium składało się z dwu części. W pierwszej poruszono zagadnienia o bardziej generalnym charakterze: szeroki kontekst przemian komunikacji naukowej i ideę otwartego dostępu, szerokość rynku wydawców naukowych w Polsce i na świecie, wpływ otwartego udostępniania czasopism na ich cytowalność, widoczność w Internecie i szeroko rozumiany wpływ. Przedstawiona została także Biblioteka Nauki jako efektywne narzędzie nowoczesnej dystrybucji periodyków naukowych w Polsce. Na drugą część seminarium składały się prezentacje baz czasopism, tworzących Bibliotekę Nauki. AGRO, BazTech, CEJSH, DML-PL i PSJD, które obejmują swoim zakresem wszystkie obszary wiedzy.

Wśród uczestników seminarium znajdowali się przedstawiciele czasopism z różnych dyscyplin: technicznych, przyrodniczych i humanistycznych. Seminarium było drugim z serii wydarzeniem organizowanych przez instytucje współpracujące przy udostępnianiu polskich czasopism poprzez Bibliotekę Nauki. Organizatorami było konsorcjim BazTech oraz Biblioteka Politechniki Łódzkiej, pełniąca jednocześnie rolę gospodarza spotkania.

Zapraszamy na kolejne, które będzie miało miejsce w Warszawie 20 kwietnia 2015.

PoprzedniNastępny