Newsletter

Aktualności

Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu, OpenAIRE2020

Otwarty dostęp do wyników badań naukowych staje się coraz istotniejszym elementem przemian systemu uprawiania nauki na całym świecie. Coraz więcej krajów na świecie wymaga, by wyniki badań naukowych finansowanych ze środków publicznych były udostępniane w sposób otwarty. Także Komisja Europejska wprowadziła już otwarty dostęp do publikacji naukowych jako obowiązkowy element programu Horyzont 2020; stopniowo wprowadzany jest również otwarty dostęp do danych badawczych. Państwa członkowskie zostały zobowiązane do ustalenia własnych, krajowych strategii otwierania nauki. W Polsce pierwszym krokiem na drodze do stworzenia takiej strategii jest dokument MNiSW z 2015 roku „Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce”. Celem warsztatów jest stworzenie przestrzeni do debaty na temat krajowej strategii otwartego dostępu, dotychczas podjętych kroków i dalszych planowanych działań.

Poniżej podajemy program warsztatów. W drugiej części przewidziana jest dyskusja panelowa, w ramach której liczymy także na aktywny udział publiczności. Zależy nam, aby jak najwięcej różnych jednostek naukowych z całego kraju było reprezentowanych na warsztatach, dzięki czemu stanowisko środowiska akademickiego znajdzie odzwierciedlenie w toczącej się dyskusji. Zapraszamy do rejestracji (link)!

 OpenAIRE logo image

 

Program
Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu, OpenAIRE2020
Środa, 16 listopada 2016, godz. 11:00-15:45
Sala 0142 (aula) w budynku CeNT UW, ul. Banacha 2C, Warszawa

10:45 – 11:00 Rejestracja uczestników + kawa/herbata

11:00 – 11:10 Marek Niezgódka, dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet Warszawski – powitanie

11:10 – 11:50 Ron Dekker, dyrektor ds. instytutów w Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) oraz sekretarz EC Open Science Policy Platform – „Open Science in a European perspective” (wystąpienie w języku angielskim)

11:50 – 12.30 Mateusz Gaczyński, zastępca dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju, MNiSW – „Polityka otwartego dostępu w Polsce. Rekomendacje MNiSW”

12.30 – 13.30 Przerwa obiadowa

13.30 – 15.30 „Jak wprowadzić otwarty dostęp w Polsce?” – dyskusja panelowa
dr Antonina Chmura-Skirlińska (NCN), mgr inż. Stanisław Dyrda (NCBR), prof. dr hab. Stanisław Trenczek (RGIB), dr Paweł Szczęsny (IBB PAN), dr hab. Aneta Pieniądz (Obywatele Nauki), prof. dr hab. Henryk Krawczyk (KRASP)
Prowadzenie: Jakub Szprot, Platforma Otwartej Nauki, ICM UW

15.30 – 15.45 Podsumowanie

 

PoprzedniNastępny