Newsletter
online, June 8, 2020
Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu 2020 - Instytucjonalne polityki otwartości
Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu OpenAIRE organizowane w ramach projektu OpenAIRE Advance. Warsztaty poświęcone wdrażaniu polityk otwartości w polskich instytucjach naukowych, kierowane do pełnomocników i koordynatorów ds. otwartego dostępu powoływanych w instytucjach, które przyjęły bądź przygotowują się do przyjęcia takich polityk.

Talks and Presentations: