Newsletter
Warszawa, November 16, 2016
Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu 2016
Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu organizowane w ramach projektu OpenAIRE 2020. Celem warsztatów jest stworzenie przestrzeni do debaty na temat krajowej strategii otwartego dostępu, dotychczas podjętych kroków i dalszych planowanych działań.

Talks and Presentations: