Newsletter
Warszawa, October 21, 2019
Praktyczne perspektywy publikowania naukowego
Na platformie Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego udostępniamy już pełne teksty ponad 300 000 artykułów z 1000 polskich czasopism naukowych. To osiągnięcie chcemy potraktować jako okazję do podsumowania wieloletnich działań zespołu ICM na rzecz otwartości w nauce oraz spotkania z wydawcami i redakcjami czasopism naukowych, dzięki którym możliwe jest rozwijanie zasobów otwartej nauki. Chcemy porozmawiać o aktualnej sytuacji czasopism naukowych w Polsce, w szczególności o potrzebach i oczekiwaniach wydawców oraz redakcji czasopism związanych z otwartym dostępem. Wspólnie zastanowimy się, jak zapewnić otwartość, a jednocześnie sprostać wyzwaniom wynikającym ze zmian w obszarze prawa i polityki naukowej państwa. Wydarzenie odbędzie się 21 października 2019 r. – w dniu rozpoczynającym coroczny Tydzień Otwartego Dostępu – w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Mamy nadzieję, że spotkanie umożliwi wymianę wiedzy i doświadczeń oraz zaowocuje nowymi pomysłami na rozwój publikowania naukowego w Polsce.

Talks and Presentations: